Dječji park Velebitska Banderovo

Poziv na predlaganje Malih komunalnih akcija je otvoren od 3. do 23. travnja,
a svoje prijedloge komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u mjesni
odbor, osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu
samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem jednostavnog online obrasca.

Što je moguće predložiti?

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: izgradnja
dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave
autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacija postojećih
prometnica, uređenje kolnika, izrada nogostupa, uređenje prometne
signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i
sl.

Budući da se radi o manjim investicijskim zahvatima na obnovi
postojećih odnosno izgradnji novih  objekata komunalne infrastrukture,
veliki razvojni zahvati, primjerice izgradnja autobusnog kolodvora,
javnih garaža, šetnica, biciklističkih staza, pješačkih mostova,
objekata vrtića, škola ili sportskih objekata, izgradnja novih
prometnica, asfaltiranje bijelih cesta ili pak izgradnja vodovodne,
kanalizacijske ili plinske mreže, ne mogu se financirati kroz male
komunalne akcije.

Pozivamo građane da budu što konkretniji u svojim prijedlozima,
odnosno navedu konkretnu lokaciju za provedbu zahvata. Općenite prijave
kojima se, primjerice, predlaže više parkova, zelenih površina ili
dječjih igrališta, nije moguće obraditi.

Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir i obrađeni, u smislu analize
mogućnosti realizacije. Naime, Grad Rijeka ova uređenja može realizirati
na javnim površinama i zemljištima koja su u vlasništvu Grada stoga
obrada prijedloga obuhvaća i te provjere.

Na temelju prijedloga građana koje je moguće realizirati, vijeća
mjesnih odbora utvrdit će prioritetne projekte. Te će prioritete
usvajati Gradsko Vijeće krajem godine u obliku dokumenta pod nazivom
Plan raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2019. godini.

Građani svojim prijedlozima neposredno utječu na raspoređivanje 10 milijuna kuna proračunskog novca

Odaziv građana na ovaj Javni poziv predstavlja priliku da okoliš u
kojem žive usklade sa svojim potrebama, a u gradskom proračunu za to se
osiguravaju i potrebna sredstva u iznosu od oko 10 milijuna kuna svake
godine.

Na ovaj način građani ne predlažu samo najznačajnije komunalne
projekte za svoj kvart, nego i neposredno sudjeluju u kreiranju gradskog
proračuna, odnosno sami određuju na što će se sljedeće godine trošiti
dio javnog novca.

Kome i kako uputiti prijedlog?

Ovogodišnji javni poziv ostaje otvoren do 23. travnja, a građani,
udruge građana te ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih
objekata svoje prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne
infrastrukture za 2019. godinu mogu uputiti

 1. za područje Mjesnog odbora Brajda-Dolac:
  – Pomerio 26, tel. 209-939, mo.brajda-dolac@rijeka.hr
 2. za područja Mjesnih odbora Luka i Centar Sušak:
  – Verdieva 11, tel. 209-915 mo.luka@rijeka.hr
  – Šet. A. K. Miošića 8a/I, tel. 209-914, mo.centar-susak@rijeka.hr
 3. za područja Mjesnih odbora Školjić – Stari grad  i Gornji Zamet:
  – Žrtava fašizma 2/II, tel. 209-370, mo.skoljic-starigrad@rijeka.hr
  – Milice Jadranić 2, tel. 401-871, mo.gornji-zamet@rijeka.hr
 4. za područja Mjesnih odbora Svilno i Pašac:
  – Svilno 82, tel.252-298, mo.svilno@rijeka.hr
  – Balde Fućka 39, tel. 252-530, mo.pasac@rijeka.hr
 5. za područja Mjesnih odbora Draga i Sveti Kuzam:
  – Brig 24, tel. 458-270, mo.draga@rijeka.hr
  – Sveti Kuzam 19, tel. 251-498, mo.sveti-kuzam@rijeka.hr
 6. za područje Mjesnog odbora Drenova
  – Cvetkov trg 1, tel. 255-275, mo.drenova@rijeka.hr
 7. za područje Mjesnog odbora Gornja Vežica:
  – Dr. Zdravka Kučića 1, tel. 209-938, mo.gornja-vezica@rijeka.hr
 8. za područja Mjesnih odbora Grbci i Orehovica:
  – Dražička 4, tel. 637-741, mo.grbci@rijeka.hr
  – Kalina 2, tel. 459-068, mo.orehovica@rijeka.hr
 9. za područje Mjesnog odbora Kantrida:
  – Lovranska 10, tel. 262-854, mo.kantrida@rijeka.hr
 10. za područje Mjesnog odbora Kozala:
  – Volčićev trg 2, tel. 209-934, mo.kozala@rijeka.hr
 11. za područja Mjesnih odbora Belveder i Brašćine-Pulac:
  – Volčićev trg 2, tel. 209-935, mo.belveder@rijeka.hr; mo.brascine-pulac@rijeka.hr
 12. za područja Mjesnih odbora Mlaka i Potok:
  – Giuseppea Duelle 2B, tel. 209-371, mo.mlaka@rijeka.hr
  – Milana Butkovića 2, tel. 211-168, mo.potok@rijeka.hr
 13. za područje Mjesnog odbora Pehlin:
  – Pehlin 58, tel. 269-617, mo.pehlin@rijeka.hr
 14. za područja Mjesnih odbora Podmurvice i Banderovo:
  – Dubrovačka 2, tel. 672-365, mo.podmurvice@rijeka.hr
  – Rudolfa Tomšića 15 , tel. 209-916, mo.banderovo@rijeka.hr
 15. za područje Mjesnog odbora Podvežica:
  – Kvaternikova 58, tel. 437-647, mo.podvezica@rijeka.hr
 16. za područje Mjesnog odbora Pećine:
  – Janka Polić Kamova  73A, tel. 436-233, mo.pecine@rijeka.hr
 17. za područje Mjesnog odbora Srdoči:
  – Miroslava Krleže 4, tel. 624-358, mo.srdoci@rijeka.hr
 18. za područja Mjesnih odbora Turnić i Sveti Nikola:
  – Franje Čandeka 36b, tel. 641-568, mo.turnic@rijeka.hr
  – Zametska 6, tel. 641-138, mo.sveti-nikola@rijeka.hr
 19. za područje Mjesnog odbora Škurinje:
  – Save Jugo Bujkove 44, tel. 268-100, mo.skurinje@rijeka.hr
 20. za područje Mjesnog odbora Škurinjska Draga:
  – Porečka 94, tel. 514-968, mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
 21. za područje Mjesnog odbora Bulevard:
  – Šet. I. G. Kovačića 12, tel.423-602, mo.bulevard@rijeka.hr
 22. za područje Mjesnog odbora Krimeja:
  – Kumičićeva 50, tel. 216-597, mo.krimeja@rijeka.hr
 23. za područja Mjesnih odbora Grad Trsat i Vojak:
  – Trg Viktora Bubnja 2/A, tel. 209-937, mo.grad-trsat@rijeka.hr
  – Mihanovićeva 1, tel. 209-271, mo.vojak@rijeka.hr
 24. za područje Mjesnog odbora Zamet:
  – Trg riječkih olimpijaca 3, tel. 209-270, mo.zamet@rijeka.hr

 

Za eventualna pojašnjenja i detaljnije informacije možete se obratiti
u sjedište Vašeg mjesnog odbora ili Direkcije za mjesnu samoupravu na
gore navedene telefone i to: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i
petak od 08.00 do 12.00 sati.

Osim putem odaziva na ovaj Javni poziv, građani Rijeke imaju priliku
svake godine prijavljivati različite projekte i na natječaju Riječkog programa lokalnog partnerstva za čiju realizaciju se također osiguravaju sredstva u gradskom proračunu.

Podsjetimo, sudjelovanje u kreiranju proračuna odnosno predlaganje
projekata za realizaciju na području grada, omogućeno je i unutar
edukativne proračunske igre Proračun(ajme).