Grad Rijeka raspisao je javni poziv namijenjen svim građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture za koje građani smatraju da ih je potrebno provesti na području kvarta, odnosno mjesnog odbora u kojem žive. Predlagati se mogu manji komunalni zahvati, kao što su izgradnja dječjih igrališta, uređenje parkirališta ili sanacija divljih deponija. Poziv na predlaganje malih komunalnih akcija je otvoren od 1. do 19. travnja.

Na javni poziv se mogu predlagati i drugi manji komunalni zahvati kao što su uređenje zelenih
površina, postave autobusnih čekaonica ili tijela javne rasvjete, sanacija
postojećih prometnica, uređenje kolnika, izrada nogostupa, uređenje prometne
signalizacije i tehničkih elemenata cesta i sl.

Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir i obrađeni u smislu
analize mogućnosti realizacije. Naime, Grad Rijeka ova uređenja može
realizirati samo na javnim površinama i zemljištima koja su u vlasništvu Grada.

Na temelju prijedloga građana koje je moguće realizirati,
vijeća mjesnih odbora utvrdit će prioritetne projekte. Te će prioritete
usvajati Gradsko Vijeće krajem godine u obliku dokumenta pod nazivom Plan
raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području mjesnih odbora u 2020. godini.

Odaziv građana na ovaj Javni poziv predstavlja priliku da
okoliš u kojem žive usklade sa svojim potrebama, a u gradskom proračunu za to
se osiguravaju i potrebna sredstva u iznosu od oko 10 milijuna kuna svake
godine. Na ovaj način građani ne predlažu samo najznačajnije komunalne projekte
za svoj kvart, nego i neposredno sudjeluju u kreiranju gradskog proračuna, odnosno
sami određuju na što će se sljedeće godine trošiti dio javnog novca.

Svoje prijedloge komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u
mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu
samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem
jednostavnog online obrasca

Kalendar događanja