Prijavitelji mogu za sufinanciranje prijaviti aktivnosti
koje se odnose na treninge i natjecanja sportaša; sport djece, učenika i
studenata; sport osoba s invaliditetom i sport gluhih; sportsko-rekreacijske
aktivnosti građana, funkcioniranje sustava sporta, organizaciju sportskih
priredbi značajnih za promidžbu grada Rijeke na državnoj ili međunarodnoj
razini, kao i funkcioniranje sustava sporta, od sufinanciranja udruženja do
potpore izdavačkoj i promidžbenoj djelatnosti te istraživačko-razvojnim
programima.

Obrasci za prijavu prijedloga mogu se preuzeti na mrežnoj
stranici Riječkog
sportskog saveza
ili podići u njihovim prostorijama (Verdijeva 11/III).

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se
poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu Riječkog sportskog
saveza, zaključno sa 11. listopada 2019. godine.

“Riječki sportski savez” objedinjuje i usklađuje programe
sporta te Gradu Rijeci predlaže Program javnih potreba u sportu i sudjeluje u
njegovu ostvarivanju.