Gradskom vijeću Grada Rijeke upućene su izmjene prijedloga proračuna za 2018. godinu prema kojem se zbog izmijenjene situacije, prije svega odustajanja od povećanja poreza na potrošnju, proračun smanjuje za 1,6 milijuna kuna te iznosi 1,059 milijardi kuna. Projekcija proračuna za 2019. godinu povećana je za 13,7 milijuna kuna, a za 2020. godinu za 13,1 milijuna kuna. Usvojena je i konačna Lista prioriteta za davanje u najam gradskih stanova.

Kako je na kolegiju kazao gradonačelnik Rijeke
Vojko Obersnel, izmjene prijedloga proračuna u prvom su redu posljedica
odustajanja od uvećanja stope poreza na potrošnju na 3%, odnosno
vraćanja visine poreza koji plaćaju ugostitelji na razinu prije
smanjivanja u travnju ove godine, zbog čega je prvotni proračun smanjen
za 2 milijuna kuna.

S druge strane, zbog činjenice da je iz posebnog fonda za
sufinanciranje  europskih projekata Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije u međuvremenu za projekte energetske obnove
vrtića i škola Grad Rijeka dobio 14,9 milijuna kuna, u prijedlogu
proračuna smanjuje se iznos predviđen za zaduživanje za osiguravanja
vlastite komponente u provedbi EU projekata.

Nadalje, kako će se uređenje inkubatora za kreativne industrije i
društvene inovacije financirati putem Urbane aglomeracije Rijeka,
prijedlog proračuna za 2018. godinu uvećan je za 400 tisuća kuna,
projekcije za 2019. godinu za 15,6 milijuna kuna, a za 2020. godinu za
15,1 milijuna kuna, s time da će se po 10,6 milijuna kuna za 2019. i
2020. godinu osigurati iz EU fondova, a po 5 milijuna kuna iz zaduženja.

Kako bi se izbjegla opasnost za ljude i susjedne zgrade, u prijedlog
proračuna uvrštena je i sanacija velikih oštećenja na objektu bivše
tvornice Rade Končar. Procjenjuje se kako će sanacija stajati milijun
kuna, koji su osigurani iz sredstava predviđenih za uređenje krova na
kompleksu Milutina Barača.