Otvorenje Filozofskog i Učiteljskog fakulteta u Kampusu

Predavanje će se
održati u Rijeci, 13. i 14. travnja u Kampusu Sveučilišta u Rijeci, Filozofski
fakultet, predavaonice 006 i 105, Sveučilišna avenija 4.

Predavanja će
održati stručnjaci na području zapošljavanja u europskim institucijama, dr.
Paul Engstfeld i Biserka Sladović, prof. Dr. Paul Engstfeld radio je dugo u
Europskom parlamentu te se posvetio savjetovanju na području zapošljavanja u
institutima Europske Unije. Biserka Sladović je profesorica talijanskog te
francuskog jezika te se bavi temama vezanim uz Europsku Uniju te samih
strategija zapošljavanja unutar iste.

Važno je
napomenuti kako je broj sudionika na radionici koja će se održati 14. travnja
ograničen, pa se svi zainteresirani mole da do 12. travnja dostave motivacijsko
pismo na adresu hsst@zg.t-com.hr

Radionica će se
održati na hrvatskom jeziku, a predavanje na engleskom (bez prevođenja).

 

PROGRAM

Petak, 13. travnja 2012.

(Filozofski fakultet, predavaonica
006)
16,00 sati
Pozdravne riječi :
Prof. dr. sc. Damir Zec, prorektor za međunarodnu suradnju SuRi
Aleksandra Markić Boban, ravnateljica Ureda, Hanns Seidel Stiftung
Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, Jean Monnet Inter University Centre of
Excellence, Opatija

16,15 sati
Europa kao prilika – karijera i poslovne mogućnosti“
dr. Paul Engstfeld, München

17,00 sati
„Mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU“,
Biserka Sladović, prof., Zagreb

17,45 sati
Diskusija

18,15 sati
Završetak seminara

Subota, 14. travnja 2012.

(Filozofski fakultet, predavaonica
105)
9,30 sati
Tijek postupka za odabir kandidata za posao u Europskoj uniji, Biserka Sladović
– EPSO
– prijava
– testiranje
– centar za procjenu kandidata

11,00 sati
Centar za procjenu kandidata: case-study, grupni trening, usmeno izlaganje i
strukturirani intervju, dr. Paul Engstfeld

12,30 sati
Ručak

13,30 sati
Način organiziranja testova – verbalno, numeričko, apstraktno i situacijsko prosuđivanje
(sa savjetima i uputama za kvalitetnu pripremu), Biserka Sladović

15,00 sati
Stanka za kavu

15,30 sati
Analize i zaključci, Biserka Sladović i dr. Paul Engstfeld
17,00 sati
Kraj radionice