Galerija Kortil se kroz svoju misiju definirala se kao “galerija koja osjeća i prepoznaje suvremenu umjetnost kao sredstvo dinamične i otvorene komunikacije između umjetničkog rada, umjetnika, riječke publike i suvremenog okruženja, a razvija se kao forum koji gradi i produbljuje te odnose”. Na tragu dosadašnjih aktivnosti i iskustava, galerija Kortil nastavlja izlagati umjetnost 20. i 21. stoljeća jer svoju svrhu prepoznaje u predstavljanju suvremene produkcije u području vizualnih umjetnosti kroz samostalne, grupne ili tematski osmišljene izložbene programe, pri čemu se ne ograničava na određene stilove i estetike. Izložbeni program otvoren je za suvremene domaće i strane umjetnike, primijenjenu umjetnost, za izlaganje autorskih osobnosti koje su obilježile umjetnost 20. stoljeća, no istovremeno i za mlade autore koji tek stupaju na likovnu scenu.

Posebno će se vrednovati prijedlozi autora/ica iz Rijeke (vizualni umjetnici, kustosi, kritičari), bilo da je riječ o samostalnim ili grupnim izložbama, tematski koncipiranim izložbama, izložbama na koje su, uz riječke autore, pozvani i autori izvan Rijeke i sl.

Galerija Kortil posebnu pažnju posvećuje razvoju publike i nalaženju novih modela u komunikaciji s njom. Stoga nam je važno u predloženim programima prepoznati potencijale i za razvoj tog segmenta aktivnosti. Kroz prateće aktivnosti u radu s publikom cilj nam je povećati kompetencije publike pri recepciji suvremene umjetnosti, poticati njihovo kritičko mišljenje o njoj i jačati kreativne kapacitete ciljanih skupina.

Galerija Kortil će za programe uvrštene u izlagački program osigurati troškove tiska kataloga i plakata izložbe, najavu izložbe na web stranicama i društvenim mrežama ustanove, objavu i komunikaciju s medijima o izložbi, čuvanje izložbe, stručna vodstva, prateće aktivnosti za javnost, a prema mogućnostima i honorar izlagačima.

Predlagatelj programa dužan je osigurati stručni predgovor i fotografije za katalog izložbe i uključiti se u realizaciju programa u dogovoru s voditeljicom galerije.

 Pristigle prijedloge procijenit će i odabrati stručno Programsko vijeće Galerije Kortil. Za izlaganje u 2023. godini odabrat će se do deset izložbenih programa koji će biti uvršteni u godišnji program Galerije.

Prijavnica i sve informacije o pozivu i načinu prijave nalaze se na https://tinyurl.com/Kortil2023