Grad Rijeka od svibnja 2020. godine povećava cenzuse do 25% za ostvarivanje socijalne pomoći, te su sada ti cenzusi viši za 16% do 20% od pragova rizika od siromaštva ustanovljenih u republici Hrvatskoj. Povećanje se odnosi na samačka ili višečlana kućanstva te na umirovljenike s najnižim mirovinama.

Povećanje cenzusa prvenstveno ima za cilj zaštiti građane od siromaštva, a dodatno će zaštititi najugroženije građane od ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa.

Sukladno povećanju cenzusa prihoda, od svibnja 2020. uvjet prihoda ispunjava samac s prihodom do 2.875,00 kuna, dvočlano kućanstvo s prihodom do 3.625,00 kuna, tročlano kućanstvo s prihodom do 4.875,00 kuna, četveročlano kućanstvo s prihodom do 6.250,00 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakoga se člana povećava za 875,00 kuna.

Podmirenje naknada i troškova

Kućanstva s prihodima nižim od gradskih cenzusa mogu zatražiti pomoć za naknadu dijela troškova najamnine, naknadu dijela troškova komunalnih usluga (voda, odvodnja, odvoz smeća), naknadu dijela troškova drugih energenata (plin, centralno grijanje), naknadu cjelokupnih troškova komunalne naknade, potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza za redovite učenike i studente, djelomično podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza za još jednog člana kućanstva koji nije zaposlen (1. zona, 50% cijene mjesečne vozne karte), poklon-bon za školske knjige za učenika OŠ,  potpuno podmirenje troškova prehrane učenika OŠ, potpuno podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću, poklon-bon za nabavu opreme za novorođenče, besplatnu prilagođenu hranu za dojenče ako postoji preporuka zdravstvenih radnika (zahtjev se podnosi u Domu zdravlja PGŽ, Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Cambierieva 5), potpuno podmirenje troškova usluge pomoći u kući (zahtjev se podnosi u Centru za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11b), podmirenje dijela troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača ako postoji preporuka psihijatra, potpuno podmirenje troškova osnovne pogrebne opreme i ukopa na općem polju gradskoga groblja Drenova (zahtjev se podnosi u Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, Korzo 16).

Pomoć umirovljenicima

Od svibnja 2020. godine povećava se i mirovinski cenzus za dobivanje novčane pomoći te se mijenjaju i iznosi mjesečne novčane pomoći za umirovljenike koji su sada razvrstani u dvije skupine: umirovljenici koji žive u višečlanim kućanstvima te umirovljenici samci koji su posebno ranjiva skupina građana.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje umirovljenik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna (umjesto dosadašnjeg iznosa od 1.400,00 kuna), ako prihod kućanstva u kojem živi ne prelazi gradski cenzus prihoda te ako na području Republike Hrvatske nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.

Također, riječki umirovljenici s niskim mirovinama će od svibnja 2020. pa narednih godinu dana, ostvarivati mjesečnu novčanu pomoć na način da će samci dobivati pomoć u visini razlike između iznosa mjesečne mirovine i iznosa od 1.700 kuna (minimalna pomoć je 200 kuna), dok će umirovljenici koji žive u višečlanim kućanstvima ostvariti mjesečnu novčanu pomoć u fiksnom iznosu od 200 kuna.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi za dobivanje socijalnih pomoći Grada Rijeke podnose se na Titovom trgu 3, šalteri 4 i 5 Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.  

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke, https://e-usluge.rijeka.hr/SocijalniProgram jednostavno mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći te  kako podnijeti zahtjev za ostvarenje svojih prava.

Socijalni program Grada Rijeke provodi se od 1993. godine. Samo tijekom 2019. godine socijalnim je mjerama iz proračuna Grada Rijeke zaštićeno 7.252 korisnika (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstava). Među korisnicima, 11% je onih (korisnici zajamčene minimalne naknade) kojima je Grad sukladno zakonskoj obvezi osigurao podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji, a ostalih 89% korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, po kojoj je Rijeka specifična u Republici Hrvatskoj.

Kalendar događanja

Izložba
 • 09.04. – 27.04.
 • (19:00)

Izložba “Budi susjed!” i Urbani separe u Galeriji Kortil

Izložba pokazuje što se dogodi Rijeci kada se spoji deset tisuća susjeda, posjetitelja, stručnjaka, volontera, institucija, partnera, turista i mjesnih odbora...

Detaljnije

Radionica
 • 20.04.
 • (12:00)

Geštalt psihološka radionica

Geštalt psihološka radionica o gaslightingu na kojoj će psihologinja Mia Rukavina nastojati stvoriti prostor za holistički pristup temi s fokusom na osnaživanje žena...

Detaljnije

Izložba
 • 19.04. – 20.04.
 • (12:00)

Izložba na Sajmu 3N: Napusti normalne naprave

Zagrebačka Radiona te slovenski kolektivi Cirkulacija2 i BridA sudjeluju u izlagačkom dijelu Sajma 3N: Napusti normalne naprave u dvorani Filodrammatice...

Detaljnije

Druženje
 • 23.04.
 • (18:30)

Upoznaj umjetnika u MMSU-u: Vlad Nancă

Rumunjski umjetnik Vlad Nancă, koji je trenutno u Rijeci na umjetničkoj rezidenciji Kamov, predstavit će nam svoju dvadesetogodišnju karijeru...

Detaljnije

Predavanje
 • 25.04.
 • (13:00)

Predavanje „EU projekti – moj izbor za karijeru!“ na Filozofskom fakultetu

Predavanje će održati Srđan Kerčević iz Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije....

Detaljnije

Književni susret
 • 26.04.
 • (18:00)

Impulse festival: Promocija “Antologije hrvatske i srpske slem poezije” u GKR-u

Jedinstveni kulturni poduhvat koji na jednom mjestu okuplja 64 pjesnika i pjesnikinje iz dviju susjednih država koji na 368 stranica predstavljaju svoju poeziju ...

Detaljnije