Potpisan ugovor za gradnju stanova po programu POS-a na Hostovom Bregu

Ravnatelj Agencije za društveno poticanu
stanogradnju Grada Rijeke Vladimir Benac, Ugovor o javnim radovima za
izvođenje radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu,
potpisao je s ovlaštenim predstavnicima zajednice ponuditelja, članovima
Uprave društva Radnik d.d. Križevci koje će izvoditi radove izgradnje:
Ivanom Knokom i Jelenom Habijanec Smuđ; direktorom društva De Finni
d.o.o. Pula, koje će obavljati projektantske poslove Davorom Matikom;
direktorom društva Geo biro d.o.o. Pula koje će obavljati geodetske
poslove Krešimirom Stojkovski – Liculom i direktorom društva Kašik
d.o.o. Križevci, koje će obavljati poslove zaštite na radu u fazi
projektiranja Marko Kašikom.

Gradonačelnik Obersnel podsjetio je kako je Rijeka
bila jedan od pionira provedbe programa POS-a još 2000- te godine kada
je, posredstvom državne Agencije, izgrađeno oko 300 stanova na Škurinju i
Srdočima. “Onda smo odlučili osnovati svoju Agenciju pomoću koje smo do
sada izgradili 224 stana. Treba naglasiti da izgradnja 80 stanova na
Drenovi, što je u tijeku, ovih 100 i još 120 koji će biti izgrađeni na
Martinkovcu, predstavljaju investicije vrijedne više od 150 milijuna
kuna”, kazao je gradonačelnik Obersnel poručivši da s ovim modelom treba
nastaviti. Gradonačelnik je kazao da se za lokalitet Škurinjsko Plase i
dalje rješavaju imovinsko- pravni odnosi, kao preduvjet izgradnje
stanova POS-a i na toj lokaciji, a razgovara se o još jednoj lokaciji na
Rujevici, o čemu će javnost biti naknadno izviještena.

Potpisan ugovor za gradnju stanova po programu POS-a na Hostovom BreguGradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što je
posao pripao križevačkom Radniku, jer je Grad s njim do sada uspješno
realizirao brojne projekte. Obersnel kaže kako je to bitno naglasiti,
jer Zakon o javnoj nabavi često dovodi u situaciju da se moraju
prihvatiti najjeftinije ponude, iako one često ne jamče kvalitetu.
Vrijednost ugovorenih radova, uključujući izradu cjelokupne projektne
dokumentacije i poslove nužne za ishođenje akta na temelju kojeg se može
pristupiti građenju, iznosi 25.828.900,00 kuna bez PDV-a, odnosno
32.282.375,00 kuna s PDV-om.

Projektom POS Hostov breg
predviđena je gradnja jedne višestambene građevine s ukupno 90 do 100
stanova (ovisno o daljnjoj razradi projekta) i uređenjem okoliša te
prometnih i parkirnih površina, a vrijednost cjelokupne investicije s
uključenim porezom na dodanu vrijednost procijenjena je na 45.130.625,00
kn (uključujući zemljište, komunalni te vodni doprinos i drugo).

Neto stambena površina iznosit će najmanje 5.652
m2, a građevne čestice 7.375 m2. Prosječna cijena stana po četvornom
metru površine stana procijenjena je na 7.984,89 kuna. Početak gradnje
planiran je za proljeće 2013. godine, a objava javnog poziva za prijavu
na listu prvenstva potencijalnih kupaca očekuje se krajem ove ili
početkom iduće godine.

Na  Donjoj Drenovi je u tijeku gradnja
četiri višestambene građevine s ukupno 80 stanova koje se grade po
programu POS-a. Ovaj projekt uključuje i gradnju pristupne prometnice
objektima i rekonstrukciju više postojećih prometnica. Vrijednost ove
investicije je 41.774.766,73 kuna.

Potpisan ugovor za gradnju stanova po programu POS-a na Hostovom BreguU planu je i priprema gradnje dviju
višestambenih građevina na Martinkovcu po programu POS-a, s ukupno 120
stanova. Ukupna vrijednost ove investicije procijenjena je na
63.625.410,00 kuna, a trenutačno je u tijeku izrada projektne
dokumentacije i dovršenje imovinsko-pravne pripreme.

Agencija
za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke realizirala je dosad dva
projekta gradnje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i to
Rujevica I. faza i Rujevica II. faza. U sklopu projekta Rujevica I.
faza na području Rujevice u Rijeci 2008. godine izgrađena su 124 stana
koje je otkupio Grad Rijeka i dodijelio građanima Rijeke na korištenje
po Listi prioriteta za davanje stanova u najam. Vrijednost ove
investicije s uključenim porezom na dodanu vrijednost iznosila je
82.139.115,88 kuna.

U sklopu projekta Rujevica II. faza izgrađena su
2010. godine četiri višestambena objekta s ukupno 80 stanova. Vrijednost
ove investicije s porezom na dodanu vrijednost iznosila je ukupno
50.438.238,57 kuna. Osnivač Agencije za društveno poticanu stanogradnju
je Grad Rijeka. Agencija se bavi planiranjem i izgradnjom stanova po
modelu društveno poticane stanogradnje.