U riječkoj Gradskoj vijećnici najavljen je početak radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, jedno od najvećih ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj.

Projektom je predviđena je izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz to, izvodit će se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.

Jedno-od-najvećih-ulaganja-u-vodno-komunalnu-infrastrukturu-u-RH

Po izgradnji povećanje priključenosti stanovništva na sustav odvodnje sa 75 na 92%

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda do novog pročišćivača na Delti

Prva grupa radova započet će u prosincu na području zapadnog dijela Rijeke i odnosi se na izgradnju transportnih kolektora i optimizaciji postojećeg sustava, a rok za dovršenje je 36 mjeseci. Vrijednost ugovora radova iznosi oko 215 milijuna kuna. Predviđena je izgradnja 13,1 km transportnih cjevovoda kojima će se otpadne vode s područja aglomeracije odvoditi prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na Delti te optimizacija postojećeg sustava izgradnjom objekata odvodnje u vidu retencija i kišnih preljeva. Uz izgradnju sustava odvodnje, izvršit će se i rekonstrukcija 6,9 km javnog vodovoda.

Druga grupa radova odnosi se na proširenje Viškovo, a rok za izvođenje je više 65 mjeseci. Vrijednost ugovora radova iznosi oko 182 milijuna kuna.

Početak radova najavili su gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović, direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović, dok je više o samom projektu iznio koordinator Projekta Alen Miličević.

Radovi-s-Hrvatskim-cestama

Ugovoreni radovi – Rijeka Zapad

Filipović: Generacijama koje dolaze ostavit ćemoo čistu vodu i more

„Nakon detaljnih priprema, provedenih natječaja i potpisanih ugovora s izvođačima, kreću opsežni radovi u sklopu velikog komunalnog projekta za kojeg nam je iz EU fondova bespovratno odobreno čak 1,2 milijarde kuna. Radi se o, slobodno to tako možemo reći, generacijskom projektu koji će osigurati da na ovom području i u desetljećima koja dolaze imamo čistu i zdravu vodu za piće te čisto more vrhunske kakvoće. Također, riječ je o jednom od najvećih projekata u Republici Hrvatskoj koji se tiče vodnih aglomeracija, kako bi uloženim sredstvima tako i po složenosti izvedbe.

Ovim projektom obnovit će se i nadograditi kilometri vodovodne i kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje gotovo svih objekata na kanalizacijski sustav. Također, izgradit će se i novi pročišćivač otpadnih voda na Delti. Jasno, realizacija nabrojanog traži i opsežne te dugotrajne radove, nerijetko u trupu frekventnih prometnica. Stoga molim građane za razumijevanje i strpljenje jer nema drugog načina za realizaciju ovakvo opsežnog projekta, no projekta zahvaljujući kojem ćemo generacijama koje dolaze ostaviti čistu vodu i more“ rekao je, među ostalim, gradonačelnik Marko Filipović.

Građani će detalje o izvođenju radova moći pratiti putem medija, a posebice putem GIS web aplikacije na internetskim stranicama KD Vodovod i kanalizacija. Podaci na aplikaciji bit će ažurirani sukladno izmjenama na gradilištima, a pokrivat će lokacije izvođenja radova, datume i rokove izvođenja te prometna rješenja.

Područje-radova

Potpisana dva Ugovora o građenju – Rijeka Zapad i Viškovo

„Pred nama i stanovnicima s područja aglomeracije Rijeka predstoji intenzivno razdoblje opsežnih i visokovrijednih ulaganja u izgradnju vodno-komunalne infrastrukture“, istaknuo je direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini i dodao kako ga iznimno veseli što će se provedbom ovog projekta unaprijediti kvaliteta pružanja vodne usluge te podići komunalni i životni standard korisnika. „Također, ovom bih prilikom zamolio građane za strpljenje, razumijevanje i prilagodbu okolnostima koje će uslijediti tijekom ovog investicijskog ciklusa“, zaključio je Marochini.

Valja istaknuti i kako su raspisani natječaji i za preostalih pet grupa radova, a njihovo ugovaranje se očekuje sredinom iduće godine. Ukupna procijenjena vrijednost tih radova je oko 615 milijuna kuna.

Također, donesena je odluka o odabiru izvođača za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, a vrijednost odabrane ponude iznosi oko 523 milijuna kuna. Predviđeni rok za izgradnju uređaja je 48 mjeseci.

Financiranje projekta

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” vrijedan je 1.761.563.462,00 kn (bez PDV-a), a sufinancira ga Europska unija u visini do 1.256.548.480,00 kn (bez PDV-a), što čini 71,33% troškova. Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.

Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Pri tom Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn. Preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurat će KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.