Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu
skrb Karla Mušković, izmjenama se predlaže da gradski cenzus prihoda za ostvarivanje
prava na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole poveća za
75%. Tako bi cenzus prihoda za ovaj oblik pomoći za dvočlano kućanstvo iznosio
do 5.075 kuna, za tročlano kućanstvo do 6.825 kuna, za četveročlano kućanstvo
do 8.750 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda bi se
za svakog člana povećavao za 1.225 kuna. Tijekom upravo završene školske godine
pravo na poklon-bon ostvario je 931 učenik, a predloženom izmjenom pravo na
pomoć imat će veći broj osnovnoškolaca. Navedena izmjena predlaže se temeljem
amandmana na prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za
2019. i 2020. godinu, a financijska sredstva za ovu svrhu već su osigurana u
proračunu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel ponovio je svoj više
puta izrečeni stav u vezi osiguravanja pomoći kod nabavke udžbenika.

„Ako je osnovna škola obavezna, bilo bi logično da se
besplatni udžbenici osiguraju iz državnog proračuna. Praksu u kojoj se gradovi
natječu tko će dati više za udžbenike ili osigurati potpuno besplatne udžbenike
ne smatram dobrom. Grad Rijeka je pomoć za nabavku školskih knjiga uvijek imao
definiranu putem socijalnih kriterija, a to će se nastaviti i dalje, samo što
će zbog povećanog cenzusa, pravo na dobivanje poklon-bona imati više učenika,“
kazao je gradonačelnik Obersnel.

Visina iznosa pomoći za nabavku školskih udžbenika ostaje na
razini protekle godine, pa će, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju korisnici
Socijalnog programa, pomoć za kupnju knjiga od 1. do 4. razreda kretati od 250
do 500 kuna, a od 5. do 8. razreda od 500 do 1.000 kuna.

Socijalna skrb za azilante

Povećat će i broj građana koji ostvaruju pravo na pomoć za
podmirenje troškova prijevoza, budući da se predlaže da pravo na besplatnu
mjesečnu voznu kartu na linijama unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja
Autotrolej ostvari korisnik koji ispunjava novi uvjet – uvjet oštećenje
organizma.

Također, predloženo je da se Odlukom o socijalnoj skrbi
ubuduće obuhvate i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom, kako bi se
umanjio rizik od socijalne isključenosti i marginalizacije ove društvene
skupine te doprinijelo njihovoj uspješnijoj integraciji u lokalnu zajednicu.

Nakon javnog savjetovanja, o izmjenama Odluke o socijalnoj
skrbi raspravljat će i Gradskog vijeće.