Dok će učenici osnovnih škola i sljedeće školske godine besplatne udžbenike dobiti iz državnog proračuna, Grad Rijeka nastavlja s praksom da učenicima osnovnih škola koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji osigura poklon-bonove za nabavku drugih obrazovnih materijala.

Kako je odlučeno na gradonačelnikovom kolegiju, poklon-bon za korisnike Socijalnog programa, koji su primatelji zajamčene minimalne naknade, iznosi 375 kuna za učenike od 1. do 4. razreda, a 750 kuna za učenike od 5. do 8. razreda.

Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva imaju pravo na poklon-bon u vrijednosti od 250 kuna ako se radi o učeniku od 1. do 4. razreda, odnosno u visini od 500 kuna ako se radi o učeniku viših razreda osnovne škole.

Za ovo pravo gradski cenzus prihoda utvrđuje se u iznosu koji je za 75% viši od gradskih cenzusa, tako da pomoć može ostvariti dvočlano kućanstvo s prihodima nižim od 6.343,75 kn, tročlano s prihodima nižim od 8.531,25 kn, četveročlano s prihodima nižim od 10.937,50 kn, dok se za svakog daljnjeg člana prihod uvećava za 1.531,25 kn.

Unatoč činjenici što je zbog cijele situacije s pandemijom koronavirusa gradski proračun pretrpio značajne gubitke u prihodima, dijelom zbog posljedica pandemije, a dijelom zbog mjera koje smo uveli kako bi olakšali preživljavanje poduzetnicima, sredstva koja izdvajamo za Socijalni program ne samo što nismo smanjivali, kao što ćemo skorim rebalansom smanjiti neke druge prihode, već smo imovinske cenzuse povećali za 25%“, istaknuo je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

Povećanje cenzusa znači da će i veći broj građana moći ostvariti socijalna prava, između ostaloga i pravo na poklon-bon za nabavu obrazovnih materijala. Dok je u školskoj godini 2019./2020. izdano ukupno 1.045 poklon bonova za što je izdvojeno gotovo 395 tisuća kuna, u ovogodišnjem je proračunu za istu namjenu planirano 450 tisuća kuna. Građani će zahtjeve za dobivanje ove pomoći moći podnijeti od sredine srpnja.