PGZ

Župan Zlatko Komadina izvijestio je na press kolegiju Primorsko-goranske županije da se nastavljaju programi poticaja poduzetnika i projekata u turizmu. Tako je pokrenuta kreditna linija za poduzetnike u turizmu u visini od 5 milijuna kuna kreditnog potencijala kojim se subvencionira kamata na kredite.

Iznos kredita bit će od 100.000 do milijun kuna za razvoj obiteljskog smještaja, apartmana, malih kampova i drugih turističkih sadržaja.

Također je pokrenut novi program u vrijednosti 700.000 kuna proračunskih sredstava (od 50.000 do 200.000 pojedinačno) za programe i projekte u turizmu za valorizaciju kulturno-povijesne baštine.