Podrška se posebno pruža djeci i mladima iz siromašnih obitelji ili onih kojima prijeti siromaštvo, zatim djeci i mladima s težim ili teškim oštećenjima organizma, djeci stradalnika iz Domovinskog rata te
udomljenoj djeci i mladima.

Uoči školske godine Grada Rijeka je zaprimao je zahtjeve za ostvarivanje prava na niz pomoći koji se tiču djece i mladih iz socijalno ugroženih obitelji. Tijekom provedene akcije ta je prava steklo je ukupno 1.775 djece i mladih osoba iz 1.356 kućanstava, koji će se tijekom 2018./2019. godine koristiti s ukupno 3.455 oblika pomoći namijenjenih izjednačavanju mogućnosti u odgoju i obrazovanju. Grad je za te socijalne mjere osigurao ukupno 7.431.000 kuna, odnosno 4.186,48 kuna po djetetu.

U odnosu na proteklu godinu smanjio se broj djece i mladih, korisnika Socijalnog programa, budući da je protekle godine prava socijalna prava ostvarilo 2.205 djece i mladih, ali su se povećala izdvajanja, koja su u protekloj godini iznosila 3.720,63 kune po djetetu.

Za predškolsku djecu potpuno ili djelomično podmiruju troškovi njihova boravka u jaslicama i vrtićima.

Za djecu osnovnoškolske dobi Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove marende u osnovnoj školi i obroka u produženom boravku ili cjelodnevnoj nastavi u osnovnoj školi. Uz to, mogu dobiti i jednokratni
poklon-bon za školske udžbenike koji se dodjeljuje jedanput svake školske godine tijekom osnovnoškolskog obrazovanja.

Srednjoškolcima i studentima, ako se redovito školuju, podmiruju se u potpunosti troškovi prijevoza javnim gradskim prijevozom, a dodjeljuje im se i novčana potpora za troškove obrazovanja jedanput godišnje tijekom cijeloga srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja.