Kako navode iz KD-a Vodovod i kanalizacija, tijekom gradnje vodovodnih ogranaka u dužini od 400 metara promet će biti privremeno reguliran prometnim
znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje polovine cesta i
naizmjenično odvijanje prometa.

Prometni elaborat izradila je tvrtka In – viso d.o.o., a izvođač
radova je Dinocop d.o.o. iz Omišlja.