Platak

Svi ugostiteljski objekti: Veli i Mali dom te X bar u podnožju Radeševa su otvoreni, a iz RSRTC Platak preporučuju raniji dolazak da bi se smanjile gužve.

Izvor: Radio Rijeka

Oznake