Platak

“Pored zimske sezone za koju smo već rekli da je bila izvanredna, ljeto nam se na veliko otvara. Nama je u Goranskom sportskom centru želja isto kao i u Savezu sportske rekreacije da upravo ljeto bude težište aktivnosti”, kaže tajnik Županijskog Saveza sportske rekreacije “Sport za sve” Dalibor Korenić.

“Aktivnosti na Platku su naravno namijenjene za svu populaciju , ali su nam ciljana skupina obitelji. Gledali smo i na socijalni status sudionika. Sve su aktivnosti po popularnoj cijeni od 10 kuna”, rekao je stručni suradnik za sport Goranskog sportskog centra Davorin Klobučar.

Sve su aktivnosti po popularnoj cijeni od 10 kuna.

Izvor: Radio Rijeka