PGZ

Zamjenik župana Marko
Boras Mandić kazao je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Rijeci
kako će se za ovu namjenu izdvojiti pet milijuna kuna, pa će se, preko
poslovnih banaka koje su pozvane na sudjelovanje, omogućiti ishodovanje
kredita od 20.000 do 100.000 kuna s kamatama po 2 posto. Na vanjskim
kvarnerskim otocima poput Unija i Suska, te u Gorskom kotaru kamate će
biti samo 1 posto.

Ove jeseni očekuje se raspisivanje natječaja i podjela kredita,
kako bi se privatni iznajmljivači na vrijeme mogli početi pripremati za
sljedeću sezonu, kazao je Boras Mandić.

Prema iznijetim podacima, na području Primorsko-goranske
županije je 40 posto turističkog smještajnog kapaciteta u objektima
privatnih iznajmljivača, a oznaku Kvarner Family ima 350 objekata. To je
oznaka provjerene turističke kvalitete, standarda i prepoznatljivosti
brendiranih apartmana, kuća za odmor, kampova i soba privatnih
iznajmljivača u županiji.

Dodjeljuje se inajmljivačima koji zadovoljavaju kriterije
uređenosti okoliša, ugodno opremljenog interijera, prepoznatljivosti
objekta, poštivanja tradicije te doživljaja domaćinskog i obiteljskog
ugođaja. Projekt je osmislila Primorsko-goranska županija, a provodi ga
Turistička zajednica Kvarnera u suradnji s lokalnim turističkim
zajednicama.

Za kreditiranje po ovom programu moći će se prijaviti postojeći
članovi Kvarner Family skupine, ali i oni koji to tek žele postati.