U okviru Rijeke psihologije, na Filozofskom fakultetu psiholog Petar Nikolić održao je predavanje pod nazivom „Perfekcionizam – kada ni savršeno nije dovoljno“. On je u svom radu s mladim sportašima i poduzetnicima primijetio perfekcionizam kao jedan od glavnih psiholoških problema uspješnih ljudi danas.

Analiza istraživanja perfekcionizma u zadnjih 30 godina također pokazuje da je on u velikom porastu. To ne znači da svaka generacija postaje uspješnija, nego postaje više opterećena, manje sretna i zapravo ne ostvaruje svoj potencijal. Perfekcionizam nije ponašanje, već način razmišljanja o sebi. Perfekcionist sebi postavlja vrlo zahtjevne standarde koje pokušava ostvariti pod svaku cijenu. Svoju vrijednost temelji gotovo isključivo prema uspjehu u ostvarivanju tih standarda. Budući da postavlja jako visoke kriterije za uspjeh, često ih ne ostvaruje. Čak i ako ih ostvari, sklon je odbaciti postignuće i postaviti za sebe još teže ciljeve.

Predavanje Petra Nikolića jedno je u nizu predavanja što se održavaju u sklopu ovogodišnje Rijeke psihologije do 23. veljače. Cjelokupni program dostupan je na službenoj stranici manifestacije.