Grad Rijeka na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću uputio je Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, koje će trajati do 18. ožujka, rečeno je jučer na gradonačelnikovom kolegiju.

Naime, koeficijenti zona propisani važećom Odlukom o
komunalnoj naknadi nisu mijenjani od 1. siječnja 2002. godine, a činjenica je
da je u tom razdoblju došlo do 
poboljšanja komunalne opremljenosti pojedinih područja u gradu Rijeci,
što je dovelo do boljih uvjeta stanovanja, stoga je korekcija važećih
koeficijenata nužna. Zaključeno je kako je potrebno odrediti šest zona, prema
granicama mjesnih odbora, osim za I. zonu, koja obuhvaća ulicu Korzo.

Podjela zona po mjesnim odborima izvršena je ovisno o neophodnim
ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Mjesni odbori u kojima je neophodno
ulaganje do 1.500.000,00 kuna spadaju u prvu zonu, oni kojima je neophodno
ulaganje od 1.500.001,00 kn do 5.000.000,00 kuna spadaju u drugu zonu, mjesni
odbori u kojima je neophodno ulaganje od 5.000.001,00 kn do 13.000.000,00 kuna
spadaju u treću zonu, mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje od
13.000.001,00 kn do 30.000.000,00 kuna spadaju u četvrtu zonu, dok mjesni
odbori u kojima je neophodno ulaganje veće od 30.000.001,00 kuna, spadaju u
petu zonu.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji
nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i o vrsti nekretnine.
Područja zona ovise o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenog
područja. Iz komunalne naknade financiraju se komunalne djelatnosti čišćenja
javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta,
javna rasvjeta i održavanje groblja, te uređenje ulica i trgova.

Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, nakon usvajanja
odluke, gotovo 74.200 korisnika dobit će nova Rješenja o komunalnoj naknadi.
Visina naknade nekima će ostati ista, drugima će biti povišena ili snižena za
nekoliko kuna. Najveći učinak, novi će koeficijenti i zone imati na proizvodne
aktivnosti, kojima će sniženje komunalne naknade značiti rasterećenje u
poslovanju.

U savjetovanje sa zainteresiranom javnošću možete se
uključiti na stranicama e-Konzultacija Grada Rijeke.

Skip to content