Konferencija je sastavni dio trodnevnih aktivnosti u okviru projekta CLIC – Kružni modeli ulaganja u ponovnu uporabu kulturne baštine, financiranog iz EU programa HORIZON 2020 (Obzor 2020).

Sudionike konferencije pozdravio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, ističući kako je tema kulturne baštine i njezine ponovne uporabe izuzetno važna za Rijeku. Naime, naš grad će sljedeće godine ponijeti titulu
Europske prijestolnice kulture, a glavnina infrastrukturnih objekata vezanih uz taj projekt uređuje se upravo u objektima kulturne baštine.

„Kad govorimo o baštini, uvijek kažem da je Rijeka premali grad za toliko industrijske baštine, i sigurno da je to za nas veliki izazov kako toliko prostora koji imaju svoje vrijednosti, koji su iz različitih razloga ostali
prazni, staviti u novu funkciju. Naravno da je to da tu kultura jedno od prvih ideja u smislu prenamjene, no ukoliko cijelu priču želimo održati samoodrživom, ne možemo u sve objekte smjestiti sadržaje kulture,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Sudionici konferencije imat će priliku obići objekte kulturne baštine koji se uređuju u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture – Kompleks Benčić, RiHub, brod Galeb te Trsatsku gradinu.

Naš grad se mijenja, prolazeći tranziciju od nekad jakog industrijskog središta u grad s novim industrijama baziranim na novim tehnologijama i novim znanjima, što zahtijeva i značajne financijske resurse i veliki ljudski angažman – Vojko ObersnelGrad Rijeka je izuzetno ponosan, istaknuo je gradonačelnik, što je glavninu financijskih sredstava za obnovu kulturne baštine koja će biti u funkciji Europske prijestolnice kulture uspio osigurati putem EU fondova. Samo za tu namjenu osigurano je oko 140 milijuna kuna bespovratnih sredstava, s time da Grad Rijeka osigurava drugu ostatak iznosa do ukupne vrijednosti projekta od gotovo 300 milijuna kuna. Grad Rijeka je ujedno i prvi grad u Hrvatskoj kad se govori o privlačenju europskih sredstava – ukupno je do sada za različite namjere ugovoreno za različite namjene oko 204 milijuna eura EU sredstava.

„Naš grad se mijenja, prolazeći tranziciju od nekad jakog industrijskog središta u grad s novim industrijama baziranim na novim tehnologijama i novim znanjima, što zahtijeva i značajne financijske resurse i veliki ljudski angažman. Vjerujem da će i ova konferencija pomoći da razmijenimo iskustva – sigurno neće dati odgovore na sva pitanja s kojima se susrećemo, ali će sigurno otvoriti neke nove perspektive za koje vjerujemo da ćemo ih svi zajedno upotrijebiti na najbolji mogući način“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Cilj konferencije je razmjena iskustava i znanja o tri glavne teme projekta CLIC-a. Prva tema se odnosi na prilagodljivu ponovna upotrebu kulturne baštine, koja je različita od restauracije i konzervacije, a odnosi
se na  implementaciju novih namjena u stare prostore i predstavlja održivu metodu regeneracije  napuštenih objekata. Druga tema CLIC projekta je kružno gospodarstvo u urbanom razvoju i kako se ono odnosi na građevinski sektor s posebnim osvrtom na održavanje i očuvanje kulturne baštine, s osvrtom na primjere dobre prakse. Treći dio projekta bavi se povijesnim urbanim krajolikom i njegovom povezanošću s kružnim gospodarstvom, očuvanjem kulturne baštine i prilagodljivom ponovnom uporabom.