Ova putujuća edukativna izložba predstavila je međunarodnu organizaciju European Heritage Volunteers čiji je cilj promovirati volontiranje na kulturnoj baštini Europe. Aktivnosti koje provodi već dva desetljeća namijenjene su mladima i odraslima, onima bez prethodnog iskustva, studentima ili mladim profesionalcima koji svoj volonterski doprinos žele dati očuvanju kulturnog nasljeđa. Jedan od ciljeva organizacije je voditi projekte na lokacijama na koje se tradicionalno ne obraća pažnja ili ih se gura u drugi plan u korist poznatijih lokaliteta, a koji ipak imaju snažnu materijalnu ili nematerijalnu važnost.

Na izložbi se može vidjeti 18 velikih panoa na kojima se prezentira projekte volontiranja na kulturnoj baštini u raznim zemljama – u Albaniji, Armeniji, Hrvatskoj, Finskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Španjolskoj…

Hrvatska je na izložbi predstavljena radionicom planiranja koju je organizacija European Heritage Volunteers održala u Rijeci, kao dio projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika industrijske baštine u Rijeci”. Program je bio usmjeren na stvaranje novih turističkih ruta, uz pronalaženje inovativnih interpretacija broda Galeb i Palače šećera u bivšem „Benčiću“, koji se u sklopu Rijeke 2020 – EPK preuređuje u novi riječki art-kvart.

Izložba je otvorena do 10. prosinca.