Izložene fotografije se razlikuju u motivima i temama, tako da je moguće kroz njih doživjeti čitavu lepezu pristupa kineskoj fotografskoj školi – od ambijentalnih koje prikazuju tradicijske kineske simbole pa sve do univerzalnih tema i karakteristika.

Izložba nudi mogućnost da se u samom centru Rijeke na trenutak odmakne od zapadnjačkog diskursa fotografije i pogleda kroz objektive mladih kineskih fotografa.