Galeriji Principij potrebna je podrška volontera/ki za dežuranjem na izložbama, od 10 do 13 i od 17 do 20 sati, objavio je Volonterski centar Rijeka. Volontiranje može biti vrlo zanimljivo mladim osobama – srednjoškolcima ili studentima koje zanima umjetnost, a posebno fotografija. Svi volonteri/ke u Galeriji stječu stručna znanja organizacije i rada na konceptu i postavu izložbi te cjelokupnom sustavu galerijskog posla.

Galerija Principij priređuje izložbe recentnih autora kako domaćih tako i inozemnih. Galerija je formirana u okviru rada Fotokluba Rijeka i neprofitna je organizacija – udruga.

Prijaviti se možete predsjedniku Fotokluba Rijeka i voditelju Galerije Principij, Borislavu Božiću, na galerijaprincipij@gmail.com ili 095 913 17 69.

(Foto: Volonterski centar Rijeka)

Kalendar događanja