Đani Celija u Palachu

Rođen je 1977. godine u Puli. Diplomirao je na “Istituto
superiore di fotografia e arti visive” u Padovi. Nakon rada u Italiji,
Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i Egiptu vraća se u Hrvatsku gdje radi
za brojne dnevnike i mjesečnike. Od 2001. do 2008. godine radi i kao
nastavnik na Srednjoj strukovnoj školi u Puli, u odjelu za fotografiju.
Početkom 2002. otvara fotografski atelier za industrijsku i reklamnu
fotografiju “Luxus”, koji vodi i danas.

Samostalno je izlagao u Puli, Poreču, Zagrebu i
Varaždinu, a sudjelovao je i na skupnim izložbama u Hrvatskoj,
Sloveniji, Italiji, Austriji i Francuskoj.

Manifestacija PhotoRi traje od početka rujna do kraja listopada,
a sastoji se od niza fotografskih izložbi, radionica, predavanja,
predstavljanja časopisa te fotografske opreme i pribora na više lokacija
u Rijeci.