Ovogodišnji natječaj za Kastav Film Festival počinje u ponedjeljak, 25. 5. 2015. godine u 13:00h i završava u ponedjeljak, 8. 6. 2015. u 23:59h.

Svi autori/ce pozivaju se da prijave svoje filmove te se napominje kako Kastav Film Festival ne vrši niti cenzuru niti selekciju nad zaprimljenim sadržajem. Sve filmove prikazujemo i to u redoslijedu njihovog dolaska. 

Adresa za prijavu filmova je Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka (dostaviti na: Filozofski fakultet, Odsjek za kulturalne studije) ili online na prijava@kastavfilmfestival.com.

Sve projekcije filmova na festivalu su besplatne, a cilj festivala jest potaknuti razvoj medijske slobode i filmskog medija, učiniti filmske festivale mjestima otvorenim za sve koji žele stvarati, pružiti mogućnost kreativnim pojedincima i filmskim entuzijasti(ca)ma da javno prikažu svoje radove, bez cenzure i selekcije autora i sadržaja. Festival se temelji na konceptu slobodnog i necenzuriranog javnog događaja i osiguravanju javnog prostora onima kojima isti originalno pripada – javnosti.

Daljnje aktivnosti festivala mogu se pratiti na društvenim mrežama Twitter i Facebook.