Ustrojena Urbana aglomeracija Rijeka

Grad Rijeka je ministarstvu dostavio prijedlog
obuhvata urbane aglomeracije Rijeke te suglasnosti svih gradova i općina
koji čine ovu aglomeraciju  za ulazak u njezin sastav. 
  
Urbana
aglomeracija je oblik udruživanja gradova i općina oko grada koji
predstavlja središte i značajno utječe na okolne gradove i općine, a
formira se radi usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije, među
ostalim i s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava iz fondova EU. 
 
U
Hrvatskoj su gradovi središta urbanih aglomeracija oni koji imaju preko
100.000 stanovnika (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek), a s njima se mogu
udružiti gradovi i općine čijih minimalno 30% zaposlenih svaki dan
odlazi na posao u grad središte (tzv. dnevne migracije zaposlenih).
Također, osim navedenog temeljnog kriterija mogli su biti definirani i
drugi kriteriji koji predstavljaju zajednički interes poput zajedničkih
planova razvoja infrastrukture i drugo. U formiranju urbane aglomeracije
Rijeka odabran je dodatni kriterij koji se odnosi na razvoj
infrastrukture u čemu već dugo postoji dobra suradnja među gradovima i
općinama na našem području.
 
EU je za razdoblje 2014.-2020.
utvrdila politiku jačanja integriranih teritorijalnih ulaganja čime se
potiče održivi razvoj urbanih područja. RH je kao članica EU svoje
zakonodavstvo morala prilagoditi novoj EU regulativi, te je stoga od
01.01.2015. godine na snazi novi Zakon o regionalnom razvoju koji
propisuje i formiranje urbanih aglomeracija.

U pripremi je i
Strategija razvoja urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2015.-2020.
godine, a u koju će biti uvršteni projekti pojedinih članica
aglomeracije kao i zajednički projekti.