Osnivač Jadranskog
edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora je
Primorsko-goranska županija, kojoj je za aktivnosti u sklopu IPA projekta
HAZADR i osnutak tog centra odobreno 328.000 eura, od kojih je 85 posto
osigurano iz IPA fonda, a 15 posto je financirala sama županija.

Otvorenju su nazočili i
partneri iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Albanije, te zamjenik
gradonačelnika Rijeke Miroslav Matešić.

Ravnatelj centra Vedran
Martinić istaknuo je kako je Primorsko-goranska županija kao osnivač centra
prepoznala važnost ovog centra osnovavši ga. Također je naveo da je osnova
svake organizacije stručni kadar te se nada da će centar stručno osposobiti
znatan broj osoba zaduženih za intervencije pri onečišćenju Jadranskoga mora.

Zamjenik ministra pomorstva,
prometa i infrastrukture Zdenko Antešić rekao je da ministarstvo podupire novi
centar, koji bi trebao biti i certifikacijski centar za postupanje pri
onečišćenju mora, i stoji iza njega.

Župan Primorsko-goranske
županije Zlatko Komadina rekao je da je centar uređen radi istraživanja cijelog
Jadrana, te sukladno tome edukacije i razmjene međusobnih iskustava. Istaknuo
je da je Rijeka glavna hrvatska luka s mnogim terminalima, naftnim i drugima,
te da na tom području ima više specijaliziranih tvrtaka koje se bave
reagiranjem pri iznenadnom onečišćenju mora.

Projekt HAZADR: Jačanje
operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i
štetnim tvarima na Jadranu provodio se od listopada 2012. u sklopu IPA
operativnog programa jadranske prekogranične suradnje, a na današnjoj završnoj
konferenciji u Rijeci ocijenjeno je da je uspješno proveden.