U ponedjeljak, 9. studenog, održat će se online radionica „Pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva” od 13.00 do 15.00 sati na Cloud platformi Zoom.

Cilj radionice je potencijalnim prijaviteljima projekata ukratko predstaviti Program i postupak prijave s pratećim prijavnim obrascem. Radionicu će voditi Igor Bajok, trener/konzultant iz Udruge za razvoj civilnog društva SMART.

Radionica je besplatna, a prijavnica, kao i detalji o Programu, nalaze se na portalu Grada Rijeke, na poveznici https://www.rijeka.hr/prijavite-projekte-koje-zelite-realizirati-u-svojoj-zajednici-4/. Rok za prijavu je petak, 6. studenog do 14.00 sati.

Kroz Riječki program lokalnog partnerstva grupe građana, udruge i mjesni odbori  prijavljuju svoje prijedloge manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) kao projekte u čijoj realizaciji će neposredno i skupno sudjelovati.

Riječki program lokalnog partnerstva provodi se od 2005. godine. Do 2019. godine kroz Program je uređeno j16 igrališta/parkova za djecu, sedam zelenih površina, 13 dijelova naselja unutar mjesnih odbora, dvije šetnice, 11 dvorišnih prostora osnovnih škola te 18 prostora za igru – igrališta dječjih vrtića. Tijekom tog razdoblja pojedinačne projekte provodilo je sedam udruga, dva sportska kluba, jedanaest vijeća mjesnih odbora i 36 grupa građana. Realizirani projekti odvijali su se na području 26 mjesnih odbora, od ukupno 34 mjesna odbora koliko ih djeluje na području grada Rijeke.

Financijske potpore za pojedinačne odabrane projekte u sklopu „Riječkog programa lokanog partnerstva“ u 2021. godini  odobravat će se u iznosu do 40.000,00 kn po projektu.