Art Molo Longo

Kampanja Grada Rijeke „Rijeka u kretanju“ ima za cilj
podići i ojačati svijest građana o važnosti kretanja za zdravlje pojedinca, a
nastavlja se već četvrtu godinu za redom. Kroz kampanju ističe se važnost
fizičkog kretanja za zdravlje pojedinca, vodeći se smjernicama Svjetske zdravstvene
organizacije koja preporučuje redovno bavljenje fizičkom aktivnošću u trajanju
od barem 30 minuta dnevno. Riječki Molo
longo idealna je dvokilometarska šetnica u samome centru, a kako je izgledala
ove godine ukrašena radovima umjetnika pogledajte u video prilogu.