Mars-O-attack

Kako je izgledao koncert u Tenku uz izjavu Marsa i
organizatora pogledajte u prilogu.