Festival manjinske poezije

Program su otvorili mali članovi pjevačkog zbora “Minicantani” Zajednice
Talijana u Rijeci i plesna skupina “Račići” Češke besede Rijeka.

Gosti koji su govorili u svom
izvornom jeziku bili su prof. dr. Vasli Tocinovski (Makedonija), Mario
Schiavatoi (Italija) i Jovica Đurđić (pjesnik sa otoka Krka). Pjesme Giacoma
Scottija čitali su učenici Osnovne škole Dolac.

Detaljnije pogledajte u
video prilogu: