Električne bicikle

Tijekom provođenja pilot projekta građani i posjetitelji
Rijeke su izuzetno dobro prihvatili javne bicikle i do danas je ovu uslugu
koristilo 14.277 osoba. Mjesečno je u prosjeku bicikle koristilo oko 1.100
osoba. Maksimalni mjesečni broj korisnika bio je 1863, a maksimalni dnevni bio
je 111 korisnika.

Na izdavanju bicikala angažirane su 2 osobe, a iskustva
stečena tijekom provođenja pilot projekta pokazala su da je zbog velikog
interesa, pa tako i velikog broja korisnika, bicikle nužno gotovo svakodnevno
servisirati, kako bi bili sigurni za vožnju, što pak stvara dodatne troškove.
Osim toga za postavljanje bicikala na Riječkom lukobranu nužno je plaćati i
troškove koncesije.

Obzirom na iskazani interes za korištenjem javnih
bicikala, punkt s javnim gradskim biciklima ostat će na Riječkom lukobranu i
građani će ih dalje moći koristiti.  Cijena
najma javnog gradskog bicikla od danas, 1. kolovoza iznosi 10 kuna po satu
korištenja.

Javni gradski bicikli postoje u gradovima diljem svijeta
pa tako u drugim hrvatskim gradovima, uz različite cijene korištenja.

Također obzirom da postoji jasan interes građana za
korištenjem gradskih bicikala, planira se i širenje projekta, a taj će se
projekt prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost.