KD ViK Rijeka

Cijena usluge
pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama iznosi 76,00 kuna po metru
kubnom crpljenog sadržaja, odnosno 95,00 kuna po metru kubnom crpljenog
sadržaja s obračunatim porezom na dodanu vrijednost.

Cijena je ista za
sve kategorije korisnika.

Pražnjenje
i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama se obračunava i naplaćuje po
izvršenoj usluzi.

Zahtjev
za uslugu može se uz obavezno
navođenje kontakt podataka uputiti:

– na brojeve
telefona: 353 841 (od ponedjeljka do
petka u vremenu od 7,30 do 15,30 sati) i

353 885 (svakog dana od 0
do 24 sata) ili na e-mail septicke@kdvik-rijeka.hr.

Oznake