KD ViK Rijeka

Korisnici
kojima će izdani računi biti uvećani, ponajprije zbog gubitaka vode nakon pucanja
zaleđenih dijelova vodovodnih instalacija iza glavnog vodomjera, mogu se
obratiti KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za obročno plaćanje računa.

Na
računima za vodnu uslugu na području Rijeke i riječkog prstena u mjesecu ožujku
2012. godine bit će obračunat porez na dodanu vrijednost od 23% s obzirom da se
na tom računu obračunava vodna usluga koja je pružena u mjesecu veljači.

Obračun
vodne usluge s porezom na dodanu vrijednost od 10% bit će iskazan na računu za
pruženu uslugu u ožujku, a koji će se izdati u travnju ove godine.

Tako
će se u travnju prosječnoj četveročlanoj obitelji, koja mjesečno potroši 20 m3
vode, smanjiti račun za usluge vodoopskrbe i odvodnju otpadne vode za 16,70 kn
ili 7,3%. Račun će umjesto 229,19 kn iznositi 212,50 kn.

Izmjenom
stope poreza na dodanu vrijednost domaćinstva će mjesečno za fiksni dio vodne
usluge izdvajati 11,72 kn umjesto dosadašnjih 13,10 kn, a po m3
isporučene vode za uslugu vodoopskrbe 7,75 kn umjesto dosadašnjih 8,25 kn te za
objedinjenu uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda 10,04 kn, umjesto
10,80 kn.

Cjenik
vodnih usluga sa sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost dostupan je na
internetskim stranicama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka – www.kdvik-rijeka.hr u Rubrici O nama – Cjenik.

Oznake