U sklopu Festivala Republika, trodnevnog susreta koji okuplja predavanja, panele, radionice i zabavni program međunarodnih festivala Share, A Maze i Pause, otvorena je RockPaperStartups konferencija koja se kao dio Festivala Republika održava u ex. tvornici Rikard Benčić.

1) uslugu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju ciglene građevine kompleksa bivše tvornice Rikard Benčić u Rijeci u zgradu javne namjene – Dječju kuću,

2) uslugu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju T-građevine kompleksa bivše tvornice Rikard Benčić u Rijeci u zgradu javne namjene – Gradsku knjižnicu Rijeka,

3) uslugu izrade projektne dokumentacije za uređenje javnih površina unutar bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić što podrazumijeva sljedeće:

  –  uređenja javnih površina (uključujući, pješački, interventni i dostavni promet)
   – prometa u mirovanju (prateća podzemna javna garaža i ostale parkirne površine)
   – sakupljanja viška čistih voda na način da se dio vode zadrži na mjestu nastanka i adekvatno sakupi i arhitektonski uklopi unutar javnih i ostalih površina unutar kompleksa, a – višak zbrine i odvede van područja
  –  mreže svih instalacija, osim SN i NN mreže koje su u nadležnosti HEP-a.

Projekt rekonstrukcije i revitalizacije kompleksa Benčić Ministarstvo kulture Republike Hrvatske definiralo je, s obzirom na visoki stupanj pripremljenosti, kao primarni projekt za apliciranje za sredstva iz fondova Europske unije i bit će prijavljen za nepovratna sredstva strukturnih fondova.

Nakon donošenja odluke o revitalizaciji bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić i stvaranja središta kulturnog života Rijeke u tom prostoru, Grad Rijeka je proveo niz aktivnosti.

Realizacija projekta započela je analizom postojećeg stanja te su izvršene prostorne provjere za sve građevine unutar kompleksa Benčić: Upravnu zgradu, T zgradu, ciglenu zgradu i H građevinu.

Prvi Festival Republika, koji promiče kreativnost, aktivizam, slobodu i zabavu noćas je službeno otvoren, a u sljedeća dva dana održavat će se na bivšem brodu Josipa Broza Tita Potom je izrađen nacrt Studije izvodljivosti i studije isplativosti za kapitalni projekt prenamjene i revitalizacije bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić.

Izrađen je i idejni projekt rekonstrukcije dijela H građevine za potrebe smještaja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, a u tijeku je prikupljanje potrebne dokumentacije nakon čega će se pristupiti izradi glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole.

Formirana su i povjerenstva za izradu dokumentacije za nadmetanje, provođenje postupaka javne nabave i praćenje i kontrolu izvršenja ugovora, a Ministarstvo kulture imenovalo je osobu za suradnju tijekom izrade projektne dokumentacije i financijsku provedbu te osobu za suradnju u postupcima koji prethode postupcima javne nabave kao i postupcima izdavanja građevinskih dozvola.

Dalje, pripremljeni su projektni zadaci i dokumentacija za nadmetanje za sljedeće postupke javnih nabava: usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju T građevine; usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju H građevine; usluga izrade projektne dokumentacije za ciglenu građevinu; usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje javnih površina unutar kompleksa Benčić; usluga izrade projektne dokumentacije za upravnu građevinu; usluga izrade geodetskog projekta za bivši industrijski kompleks te uslugu izrade geodetskog projekta za uređenje javnih površina unutar kompleksa Benčić.

Ugovorene su i savjetodavne usluge u području visokogradnje i koordinacija pri izradi projektne dokumentacije za kompleks Benčić.

U postojeće tri zgrade kompleksa Benčić, u tzv. ciglenoj zgradi, T građevini i H građevini smjestit će se Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke i Gradska knjižnica Rijeka koji danas djeluju u prostorima koji kapacitetom više ne zadovoljavaju potrebe tih ustanova.

Dalje, ove ustanove i Art-kino Croatia zajedno će koristiti prostor ciglene zgrade i u njemu kreirati kulturni program primarno namijenjen djeci.

Naime, u ciglenoj zgradi bit će realiziran projekt Dječje kuće.

Dječja kuća zamišljena je kao kulturni sadržaj namijenjen edukaciji i odgoju djece kroz stvaranje, istraživanje, učenje i igru. Bit će i mjesto prožimanja kulture i tehnologije u kojem djeca razvijaju svoju kreativnost, vještine i sposobnosti kroz različite programe i slobodno vrijeme u poticajnom okruženju. Cilj ovog projekta  je obogatiti djetinjstvo kvalitetnim i inspirativnim sadržajima te uvođenje djece u svijet kulture i poticanje njihovog interesa za stvaralaštvo.

Dječja kuća će objedinjavati aktivnosti Muzeja moderne i suvremene umjetnosti , Gradske knjižnice Rijeka, Muzej grada Rijeke i Art-kina Croatia, a bit će otvorena i za djelovanje inovativnih poduzetnika s područja edukacije u stvaralaštvu i novim tehnologijama.

Dječja kuća bit će namijenjena prvenstveno djeci do 12 godina i njihovim roditeljima, ali njeni pojedini sadržaji biti će na raspolaganju i drugoj publici. To se posebno odnosi na višenamjensku dvoranu i filmski svijet s kino dvoranom za koje treba osigurati mogućnost rada neovisno o drugim sadržajima Dječje kuće.

Kalendar događanja

Predstava
 • 03.07. – 04.07.
 • (21:00)

“Kralj Edip” – klasik za nove generacije

Jedan od najnagrađivanijih umjetnika iz Cordobe, Luciano Delprato, ponudit će suvremeno čitanje klasične dramske literature te ovaj lektirni naslov mladoj publici....

Detaljnije

Obilazak
 • 04.07.
 • (10:00)

„Neboderi: Grad među oblacima“

Dođite poslušati priču o riječkim neboderima, saznajte kako aktivirati svoj krov uz savjete Sekcije, a na kraju ponesite uspomenu u obliku fotografije ili crteža s radionice skiciranja gradskih vizura....

Detaljnije

Predstava
 • 03.07.
 • (20:00)

Port of Dance: Viktor Černický “PLI”

„PLI“ kombinira 22 stolice i jednog posvećenog čovjeka. Na maloj platformi Viktor Černický odlučno ulazi u pokušaj neodređene konstrukcije, rekonstrukcije i dekonstrukcije svemira...

Detaljnije

Festival
 • 04.07.
 • (10:00)

U Harteru na Kvarteru, u epizodi: Ulični sport

Posjetitelje očekuje vođena planinarska šetnja do Žaklja, radionica urbanog penjanja, prezentacija Skateboard kluba Kvarner, urbana biciklistička tura od Konta do Hartere...

Detaljnije

Festival
 • 04.07. – 05.07.
 • (09:00)

Kantrida FKK 2020: Svečano otvorenje uz ponoćnu operu

Raznolikim programom na plaži Ploče, čiji će vrhunac biti ponoćna premijera “Opere Navale” Zorana Majstorovića, svečano će se otvoriti manifestacija Kantrida FKK 2020 ...

Detaljnije

Izložba
 • 05.07.
 • (11:00)

Likovna izložba “Pul Kaštela”

Na izložbi sudjeluju umjetnici iz svih krajeva Hrvatske, a od 2009. godine izložba je i međunarodnog karaktera....

Detaljnije

Skip to content