U sklopu Festivala Republika, trodnevnog susreta koji okuplja predavanja, panele, radionice i zabavni program međunarodnih festivala Share, A Maze i Pause, otvorena je RockPaperStartups konferencija koja se kao dio Festivala Republika održava u ex. tvornici Rikard Benčić.

U elektroničkom oglasniku javne nabave u utorak, 29. travnja 2014. godine objavljeni su otvoreni postupci javne nabave za:

1) uslugu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju ciglene građevine kompleksa bivše tvornice Rikard Benčić u Rijeci u zgradu javne namjene – Dječju kuću,

2) uslugu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju T-građevine kompleksa bivše tvornice Rikard Benčić u Rijeci u zgradu javne namjene – Gradsku knjižnicu Rijeka,

3) uslugu izrade projektne dokumentacije za uređenje javnih površina unutar bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić što podrazumijeva sljedeće:

–  uređenja javnih površina (uključujući, pješački, interventni i dostavni promet)
– prometa u mirovanju (prateća podzemna javna garaža i ostale parkirne površine)
– sakupljanja viška čistih voda na način da se dio vode zadrži na mjestu nastanka i adekvatno sakupi i arhitektonski uklopi unutar javnih i ostalih površina unutar kompleksa, a – višak zbrine i odvede van područja
–  mreže svih instalacija, osim SN i NN mreže koje su u nadležnosti HEP-a.

Projekt rekonstrukcije i revitalizacije kompleksa Benčić Ministarstvo kulture Republike Hrvatske definiralo je, s obzirom na visoki stupanj pripremljenosti, kao primarni projekt za apliciranje za sredstva iz fondova Europske unije i bit će prijavljen za nepovratna sredstva strukturnih fondova.

Nakon donošenja odluke o revitalizaciji bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić i stvaranja središta kulturnog života Rijeke u tom prostoru, Grad Rijeka je proveo niz aktivnosti.

Realizacija projekta započela je analizom postojećeg stanja te su izvršene prostorne provjere za sve građevine unutar kompleksa Benčić: Upravnu zgradu, T zgradu, ciglenu zgradu i H građevinu.

Prvi Festival Republika, koji promiče kreativnost, aktivizam, slobodu i zabavu noćas je službeno otvoren, a u sljedeća dva dana održavat će se na bivšem brodu Josipa Broza Tita Potom je izrađen nacrt Studije izvodljivosti i studije isplativosti za kapitalni projekt prenamjene i revitalizacije bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić.

Izrađen je i idejni projekt rekonstrukcije dijela H građevine za potrebe smještaja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, a u tijeku je prikupljanje potrebne dokumentacije nakon čega će se pristupiti izradi glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole.

Formirana su i povjerenstva za izradu dokumentacije za nadmetanje, provođenje postupaka javne nabave i praćenje i kontrolu izvršenja ugovora, a Ministarstvo kulture imenovalo je osobu za suradnju tijekom izrade projektne dokumentacije i financijsku provedbu te osobu za suradnju u postupcima koji prethode postupcima javne nabave kao i postupcima izdavanja građevinskih dozvola.

Dalje, pripremljeni su projektni zadaci i dokumentacija za nadmetanje za sljedeće postupke javnih nabava: usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju T građevine; usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju H građevine; usluga izrade projektne dokumentacije za ciglenu građevinu; usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje javnih površina unutar kompleksa Benčić; usluga izrade projektne dokumentacije za upravnu građevinu; usluga izrade geodetskog projekta za bivši industrijski kompleks te uslugu izrade geodetskog projekta za uređenje javnih površina unutar kompleksa Benčić.

Ugovorene su i savjetodavne usluge u području visokogradnje i koordinacija pri izradi projektne dokumentacije za kompleks Benčić.

U postojeće tri zgrade kompleksa Benčić, u tzv. ciglenoj zgradi, T građevini i H građevini smjestit će se Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke i Gradska knjižnica Rijeka koji danas djeluju u prostorima koji kapacitetom više ne zadovoljavaju potrebe tih ustanova.

Dalje, ove ustanove i Art-kino Croatia zajedno će koristiti prostor ciglene zgrade i u njemu kreirati kulturni program primarno namijenjen djeci.

Naime, u ciglenoj zgradi bit će realiziran projekt Dječje kuće.

Dječja kuća zamišljena je kao kulturni sadržaj namijenjen edukaciji i odgoju djece kroz stvaranje, istraživanje, učenje i igru. Bit će i mjesto prožimanja kulture i tehnologije u kojem djeca razvijaju svoju kreativnost, vještine i sposobnosti kroz različite programe i slobodno vrijeme u poticajnom okruženju. Cilj ovog projekta  je obogatiti djetinjstvo kvalitetnim i inspirativnim sadržajima te uvođenje djece u svijet kulture i poticanje njihovog interesa za stvaralaštvo.

Dječja kuća će objedinjavati aktivnosti Muzeja moderne i suvremene umjetnosti , Gradske knjižnice Rijeka, Muzej grada Rijeke i Art-kina Croatia, a bit će otvorena i za djelovanje inovativnih poduzetnika s područja edukacije u stvaralaštvu i novim tehnologijama.

Dječja kuća bit će namijenjena prvenstveno djeci do 12 godina i njihovim roditeljima, ali njeni pojedini sadržaji biti će na raspolaganju i drugoj publici. To se posebno odnosi na višenamjensku dvoranu i filmski svijet s kino dvoranom za koje treba osigurati mogućnost rada neovisno o drugim sadržajima Dječje kuće.