U prizemlju Dječje kuće medijima je jučer predstavljen izgled budućeg trga u kulturnom kvartu u kompleksu Benčić, odnosno uređenje prostora između riječkog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Palače šećerane odnosno Muzeja grada Rijeke, Dječje kuće i buduće Gradske knjižnice Rijeka.

U predstavljanju projekta sudjelovali su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Maja Malnar, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđan Škunca, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar te projektant Saša Randić.

Projekt uređenja javnih površina dio je projekta revitalizacije dijela bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u Rijeci za potrebe smještaja ustanova u kulturi i stvaranja kulturnog kvarta.

Gradonačelnik Obersnel podsjetio je kako je riječ o izuzetno složenom i tehnički zahtjevnom području u kojem je bilo potrebno riješiti podzemne vode, retencije za oborinske vode, kao i sve infrastrukturne instalacije potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa. U sklopu uređenja javnih površina planirana je gradnja parkirališta, pješačkih staza i uređenje zelenih površina, obuhvat zahvata uključuje površinu od 15 700 kvadratnih metara.

Projektant Saša Randić

Projektant Saša Randić predstavio je budući, zeleni trg u Benćiću

Uređenje parkirališta i stanice za električne bicikle

„Zahvaljujući rješenju projektanta Saše Randića imamo projekt kojim ćemo povećati zelene površine u gradu te jednim dijelom otvoriti potok Brajda koji protječe dijelom budućeg trga. Na zapadnom dijelu bloka predviđeno je uređenje parkirališta s 57 mjesta, kao i stanice za najam i punjenje električnih bicikala. Parkiralište će biti privremene naravi dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi i ne pronađe adekvatna lokacija u blizini na koju bi se moglo preseliti parkiralište“, rekao je gradonačelnik Obersnel te dodao kako će se za režim prometa kroz Teslinu ulicu promijeniti u dvosmjerni radi jednostavnijeg i prihvatljivijeg pristupa.

Trebalo je riješiti podzemne vode, retencije za oborinske vode kao i sve infrastrukturne instalacije na izuzetno složenom i tehnički zahtjevnom prostoru na kojem su se istovremeno odvijali radovi na drugim objektima. Do sada je uređena javna površina u dijelu osiguranja pješačkog i interventnog pristupa do Dječje kuće iz Krešimirove ulice, a trenutno se završavaju radovi na gradnji parkirališta. U nastavku se očekuju radovi na uređenju javnih površina središnjeg dijela kompleksa te opremanju javnih površina rasvjetom.

Cjelokupna vrijednost radova na uređenju javnih površina s pripadajućom infrastrukturom iznosi 53 milijuna kuna s PDV-om, a sufinancira ih KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. iz Rijeke u dijelu vodovodne instalacije i sanitarne odvodnje. Radove izvodi Zajednica ponuditelja GP KRK d.d. iz Krka i FIDAL d.o.o. iz Rijeke. Stručni i obračunski nadzor nad gradnjom vršiti tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke.

Stabla, travnja, parkić…

Koncept uređenja proizašao je iz nove namjene bloka kojoj je parkovno uređenje najprikladnije za proširenje sadržaja zgrada, šireg urbanog konteksta, te povijesnih obilježja bloka. Kako je pojasnio projektant Randić, parkovne površine prisutne su u bloku Benčić kroz cijelu povijest izgradnje ovog prostora tako da je u gusto izgrađenom bloku industrijskih zgrada zadržano zelenilo, uključujući i parkić manjeg formata uz Palaču šećerane. Središnji prostor bloka, ispred Dječje kuće, oblikuje se kao travnjak, mjesto za igru i različita događanja.

Visoko zelenilo je formirano prema zapadu u obliku pravilnih poteza stabala, dok je uz planirane terase na istočnom rubu, predviđena sadnja neformalnih skupina stablašica i voćki, koje su ujedno i nastavak prostora igre i edukacije djece. Zelenilo je predviđeno kao živa obloga trafostanice i agregatnice, za što će se iskoristiti bršljan.

U javnom prostoru predviđena je i mogućnost postave umjetničkih instalacija. Središnje mjesto zauzima paviljon uz buduću Gradsku knjižnicu, u kojem je predviđena postava mozaika Ede Murtića.

Potok Brajda i Perilo

Jedan od bitnih prostornih elemenata je potok Brajda, koji prolazi kroz sredinu bloka. Širenjem tvorničkih zgrada potok se djelomično natkrivao i reguliran je većim dijelom u zatvoreni kanal krajem 19. stoljeća kada je Ciglena zgrada dobila današnji oblik. Rekonstrukcijom se predviđa njegovo otkrivanje i prezentacija u sklopu novog parka, u dva segmenta: dijela korita između muzeja Moderne i suvremene umjetnosti s istoka i Teatrina sa zapada, te istočni segment – između zapornice kanala na istoku i Dječje kuće. Potok u dijelu između MMSU-a i Dječje kuće ostaje natkriven, s obzirom da su na tom mjestu ulazi u obje zgrade. Na ulasku vodotoka potoka u blok s Manzonijeve ulice nalazi se Perilo. Prepoznato je kao povijesno-arhitektonsko-urbanistička vrijednost, projektom je predviđena prezentacija ove povijesne strukture u novom uređenju bloka. Kako bi ga se otkrilo, planira se uklanjanje naknadno izgrađene ploče iznad Perila, na mjestu nekadašnje terase Viktorije.

Kulturni kvart Benčić

Obnova i prenamjena bivšeg tvorničkog kompleksa u kulturni kvart Benčić u kojem su danas smješteni riječki Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke u Palači šećerane, nedavno otvorena Dječja kuća te buduća Gradska knjižnica, najveća je investicija u kulturu od osamostaljenja Hrvatske, vrijedna 250 milijuna kuna. Kad se tome pridoda i ulaganje u preuređenje broda Galeb, koji je sastavni dio EU projekta u sklopu kojeg je uređena Palača šećerane, govorimo o ulaganju od više od 300 milijuna kuna.