Natječajem se daje u podzakup 126,80 m² poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno djelatnosti caffe/snack bara. Nalazi se u prizemlju zgrade i sastoji od prostora sa stolicama, stolicama i šankom te pripadajućeg spremišta i sanitarnog čvora.

Rok za dostavu pisanih ponuda je do 1. prosinca 2021. godine, do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Gradske knjižnice Rijeka, Dječje kuće i Grada Rijeke.

Poslovni prostor je moguće razgledati, uz prethodnu najavu i dogovor na telefon: 051/212-030 (Tajništvo Gradske knjižnice Rijeka), elektronička pošta: gkri@gkri.hr.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA,
Matije Gupca 23, Rijeka,
s naznakom: „Ponuda za podzakup poslovnog prostora-ne otvarati“.

Kako se navodi u objavi natječaja, otvaranje ponuda neće biti javno, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Tekst natječaja i dokumentacija

Sve informacije o oglašenom natječaju mogu se dobiti na telefon broj: 051/212-028; 051/212- 030 ili na mail: gkri@gkri.hr