svijeca, dan mrtvih, dusni dan

Spomen na svete mučenike u kršćanskoj se tradiciji slavi od IV.
stoljeća, no tek je 835. papa Grgur IV. odredio da se u cijeloj Crkvi
svetkovina Svih svetih slavi 1. studenoga.

Spomendan mrtvih, odnosno Dušni dan, 2. studenoga, počeo se
obilježavati od početka XI. stoljeća i ubrzo se proširio među narodima.

Svi sveti i Dušni dan dva su različita liturgijska dana, kad se
posjećuju groblja, pale svijeće, polaže cvijeće i moli u sjećanje na
pokojnike.