Ovaj rad kombinira vokalno i fizičko kazalište inspirirano lamentacijama za pokojnike i ženama narikačama (jaukaricama) irske tradicije. Spaja glas, pokret i priču, pružajući publici priliku da iskusi ovu neobičnu, ukletu i lijepu tradiciju koja je nekoć bila izgubljena i koja ponovno oživljava u Irskoj i širom Europe.

Festival “TranziT” promovira europske i domaće nezavisne izvedbene umjetnike i mala nezavisna kazališta koja predstavljaju vaninstitucionalni marginalizirani kulturni i umjetnički sektor, dok programski donosi radove koji su u sinkronicitetu sa suvremenom publikom te društvenim i tehnološkim kontekstom.

Festival je zamišljen kao višemjesečni program koji je usmjeren na suvremenu nezavisnu europsku produkciju s fokusom na istraživanje novih pristupa razvoju kazališne publike, a na način da se koriste kreativni i inovativni potencijali suvremenih kazališnih praksi.