Koristeći EU sredstva, Riječki sportski savez provodi niz aktivnosti u sklopu 10 projekata. Projektom PASSPORT nastoji se podići svijest o dualnoj karijeri sportaša, tako što će se kroz projekt razviti 6 modula za obuku sportaša u sportskom menadžmentu, čime će se doprinijeti njihovoj zapošljivosti. Projekt Bocce together, active forever – BETTER bavi se problematikom izumiranja tradicionalnih europskih sportova i igara i kroz razvoj modula obuke i organizaciju međunarodnih radionica i turnira, promovira se tradicionalni hrvatski sport – boćanje. Tradicionalne igre također se nastoje promovirati kroz razmjenu najboljih praksi projekta Traditional games are meeting – The Game. Kako edukacijom odraslih doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i razviti njihove poduzetničke vještine kroz sport bavi se
projekt s-PORTEND. Sličnom temom, razvojem poduzetničkih vještina odrasle populacije kroz sport, bavi se projekt Let’s take sport out of youth. Poboljšanju sistema dobrog upravljanja u sportskim klubovima i organizacijama teži projekt Good Governance in Sport.

Borba protiv dopinga u rekreativnom okruženju cilj je projekta Green Seal. Riječki sportski savez od ove godine provodi i projekt sportske diplomacije, Sport Diplomacy Academy. Kroz 2 godine, održat će se 4 modula u 4 partnerske zemlje (Bugarska, BiH, Hrvatska i Italija) u sklopu kojih će se obučiti ukupno 80 sportskih diplomata. Projekt Back2track bavi se uključivanjem djece u nepovoljnom položaju u sport i fizičku aktivnost. Socijalnom inkluzijom u području sporta i promicanjem volonterstva u sportu bavi se projekt Move to improve.

Budući projekti

RSS je na Erasmus+ Sport roku u travnju 2019. godine  prijavio europsku inačicu projekta Ri ove, nazvanog EU on the Move, nastojeći uspješnu priču sa područja Rijeke podići na uropsku razinu. Radi se o projektu koji promiče sport, zdrav život i bavljenje aktivnostima među najmlađima, uključivanje djece u sport, porast njihovih psihofizičkih sposobnosti te tjecanje elementarnih znanja i vještina o sportu.

Prijavljen je i projekt u sklopu Europskog socijalnog fonda kojim se želi riječkoj djeci u nepovoljnom položaju omogućiti besplatno treniranje u riječkim sportskim klubovima, RIKS – Riječka inkluzija kroz sport.

Uključivanje klubova

RSS je krajem prošle godine na inicijativu nekih sportskih klubova organizirao interaktivnu radionicu na kojoj je pojašnjena priprema potporne dokumentacije i procedura slanja projektne prijave. Neki od klubova odvažili su se i već u travnju ove godine aplicirali svoje projekte. RSS nastoji uključiti klubove i njihove trenere, administratore i sportaše u sve aktivnosti projekata koje provodi, a s obzirom na sve veći interes, u planu je i nova radionica o pisanju i apliciranju EU projekata.