undefined

Naime,
iduće godine Međunarodni riječki karneval proslavit će svoju jubilarnu,
30. obljetnicu. Ideja ove E-konzultacije je uvrstiti prijedloge građana
i njihove sugestije već u program idućeg, jubilarnog karnevala, čije
pripreme ubrzo započinju, te na taj način podići kvalitetu cijele
manifestacije.
 
U tom kontekstu posjetitelji stranice mogu
odgovoriti na pitanja o mogućnosti da se velika Međunarodna povorka
organizira u subotu umjesto u nedjelju, da traje duže ili kraće nego do
sada, mogu predložiti izvođače čije nastupe bi voljeli vidjeti u
karnevalskom šatoru. Između ostaloga, mogu predložiti motiv skulpture
Riječkog karnevala koja će se postaviti iduće godine te predložiti novi
moto/slogan Riječkog karnevala i sl.
           
Također, važan
aspekt ankete je ocjena dosadašnjih događanja i programa u okviru
karnevalskih dana, od izbora kraljice karnevala, obje povorke (velike i
dječje), Carnival Snowboard Sessiona, zabava u šatoru, Karnevalskih igri
itd. Anketom se provjerava zadovoljstvo građana, posjetitelja i medija i
ostalim aspektima karnevala  poput organizacije prometa u vrijeme
karnevalskih povorki, javnog prijevoza, ponude hrane i pića, press
materijala itd.
           
Ocjene, odgovori, prijedlozi i
komentari građana i posjetitelja iz ove ankete koristit će se u
organizaciji idućeg, jubilarnog, ali i svih budućih karnevala.
 
Ova
konzultacija ostaje otvorena mjesec dana, do 9. travnja 2012, a
rezultati ankete i zaključci konzultacije bit će objavljeni na istom
mjestu 20. travnja 2012.
 
Podsjećamo, još uvijek je otvorena i dostupna za sudjelovanje (putem objave prijedloga i komentara) konzultacija s građanima na temu zone bivše rafinerije Mlaka u svjetlu izmjena Prostornog plana i GUP-a,
a prijedloge koji pristižu putem te konzultacije razmatrat će, kao i
prijedloge s Javne rasprave, izrađivač plana (Urbanistički zavod Grada
Zagreba) i nositelj izrade plana (Odjel gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem), obraditi ih i obrađene,
u smislu prihvaćanja ili odbijanja, uvrstiti u Izvješće o provedenoj
raspravi.
 
Građani su pozvani da sudjeluju u obje navedene
konzultacije kako bi konačni rezultati i zaključci obuhvatili što veći
spektar mišljenja, stavova i prijedloga građana.
 
E-
konzultacije svojevrsni su oblik direktne demokracije jer su građani
pozvani da na neposredan način, svojim prijedlozima, odgovorima i
komentarima izravno utječu na donošenje odluka. Ovaj oblik komunikacije s
građanima trenutno u Hrvatskoj provodi jedino Grad Rijeka, a
e-konzultacije su kao projekt pokrenute krajem prošle godine po uzoru na
grad Bristol.
 
Konzultacije suštinski obuhvaćaju edukaciju i
komunikaciju. Određenoj temi pristupa se s različitih aspekata,
pojašnjavaju se mogućnosti, procesi i modeli, a temeljem odgovora
građana u anketi i otvorenih komentara donosi se zaključak ankete
odnosno utvrđuje određena odluka

Kalendar događanja