Ekologija

Udruga
ovom akcijom nastavlja prikupljati sirovine za uređenje Zelenog parka Osnovne
škole Sveti Matej u Viškovu s ciljem da se osnovnoškolcima konačno omoguće
učenje, odmor i druženje u ekološkom i zelenom okruženju u neposrednoj blizini
škole.

Iz
udruge poručuju da se iz organizacijskih razloga akcija više neće održavati na
dosadašnjoj lokaciji u Boćarskom klubu Marinići, stoga mole sve donositelje
sirovina s Marinića koji žele sudjelovati u akciji da svoje sirovine donesu na
jednu od dvije navedene lokacije.

Cilj svih dosadašnjih „Ne dvoji
– odvoji“ akcija je promocija odvajanja sirovina iz otpada već u domaćinstvima
i poticaj svim sugrađanima da prihvate način razmišljanja koji otpad tretira
kao vrijedan izvor sirovina, jer otpad nije smeće!