Na Kampusu, ispred zgrade Građevinskog fakulteta, oslikan je mural „Grad za mlade“, kao vizualni podsjetnik na certifikat „Grad za mlade“ dodijeljen Gradu Rijeci.

Titula „Grad za mlade“ ove se godine na inicijativu Udruge gradova u RH dodjeljivala po prvi puta i  priznanje je onim hrvatskim gradovima koji su zadovoljili standarde kvalitete u osam tematskih područja politika za mlade: participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje. Gradu Rijeci i još osam gradova certifikat „Grad za mlade“ dodijeljen je za razdoblje od 2021. do 2024. godine, a u konkurenciji 32 hrvatska grada.

Izradu grafita u svih devet gradova koji su osvojili titulu „Grad za mlade“ koordinira platforma Graffiti na gradele. Riječki mural oslikao je riječki umjetnik Mosk, a riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na grafitu je sprejem izradio motiv galeba.

Na Kampusu oslikan mural Grad za mlade

Zajedništvo Grada i Sveučilišta na u ostvarenju vizije grada po mjeri mladih

„Dobivanje ovog certifikata je priznanje, ali i nas obvezuje, budući da treba nastaviti s aktivnostima za mlade kako bi i za dvije godine, kad će se ponovno procjenjivati mjere koje se provode, obnovili certifikat“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Rijeci, istaknula je kako Sveučilište u Rijeci ostvaruje sinergijsku suradnju s Gradom Rijekom i zajedničkim snagama ostvaruje brojne projekte za mlade, kako za sve studente, tako i za sve mlade u Rijeci.

„Dokaz tome je sigurno i atraktivnost našeg Sveučilišta, jer više od 50% naših studenata su studenti koji dolaze izvan Rijeke. Zajednički ostvarujemo viziju Sveučilišta po mjeri studenta i grada po mjeri mladih“, istaknula je prorektorica Žuvić.

Oslikavanju su prisustvovali i pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj te Biagio Mazzone, predsjednik Savjeta mladih Grada Rijeke.

Na Kampusu oslikan mural Grad za mlade

U kandidaturi za certifikat “Grad za mlade” Grad Rijeka istaknuo stotinjak mjera za mlade

Grad Rijeka u svojoj je kandidaturi za certifikat „Grad za mlade“ istaknuo oko stotinjak mjera za mlade koje već godinama provodi, među kojima su provedba Građanskog odgoja i obrazovanja u riječkim osnovnim školama, stipendiranje mladih, programi za mlade poduzetnike, programi kojima se mladima omogućava participiranje u donošenju odluka na razini Grada te brojni volonterski, kulturni, edukativni i sportski programi namijenjeni mladima.

Grad u procesu provedbe politika usmjerenih na jačanje kvalitete života mladih ima dugogodišnju i aktivnu suradnju s organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom, odnosno sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. Neki od primjera jesu suradnja na pokretanju studija logopedije i Logopedskog centra te partnerstva na EU projektima Promehs, TEFCE i SHEFCE. Vrijedi istaknuti i projektne suradnje sa susjednim općinama i gradovima usmjerene na mlade, poput one na projektu Stori po svoju te projekte podrške i uključivanja mladih realizirane u partnerstvu s udrugama poput LoCall for YOUth, Moje mjesto pod suncem ili Vjetar u leđa. Inovativan pristup radu s mladima ostvaruje se kroz sudjelovanje u brojnim EU projektima, redovnim djelatnostima te kroz čitav niz događanja, konferencija, panel rasprava i slično u (su)organizaciji Grada, s ciljem uključivanja i informiranja mladih.