U srijedu, 16. lipnja, na prostoru bivšeg Tenka na Kampusu, održat će se radna akcija i javna prezentacija rezultata projekta “Ulična oaza – dijalog s mladima o urbanom prostoru” u organizaciji Udruge Filmaktiv. Radna akcija započinje u 10:00, a javna prezentacija rezultata projekta održat će se u 14:00.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da se pridruže mladima u završnoj radnoj akciji čišćenja i uređenja prostora bivšeg Tenka, te upoznaju s rezultatima samog projekta.

Projekt “Ulična oaza” u prvoj je fazi provedbe, kroz cjelodnevnu konferenciju za mlade i donositelje odluka održanu u ožujku 2020. godine u prostoru RiHuba, upoznao mlade s različitim segmentima teme održivog razvoja s naglaskom na javni prostor, te ih uveo u proces promišljanja javnih potreba.

U drugoj fazi, kroz tri cjelodnevne radionice održane u svibnju i lipnju 2021. na prostoru exTenka na riječkom Kampusu mladi sudionici projekta su osmislili i realizirali volontersku akciju s ciljem održive intervencije u navedenom prostoru. Osim samog uređenja prostora, sudionici programa realizirali su i kraći video uradak koji prati tijek volonterske akcije i služi novim generacijama kao svojevrstan vodič u organizaciji budućih sličnih akcija.

Projekt “Ulična oaza – dijalog s mladima o urbanom prostoru” se provodi u partnerstvu s Udrugom Delta, a kroz projekt je ostvarena suradnja sa Sveučilištem u Rijeci, Gradom Rijekom, Rijeka 2020 d.o.o. i Savezom udruga Molekula te brojnim srednjoškolskim ustanovama u Rijeci.

Projekt je financiran u sklopu programa Erasmus+ Agencije za mobilnost i programe EU.