Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu upućen Gradskom vijeću

Gradskom vijeću je s gradonačelnikovog kolegija upućen izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

Kako je istaknula pročelnica Odjela za financije Jasna Liker, na
izvršenje proračuna u 2017. godini najveći utjecaj imala je porezna
reforma, zbog koje su porezni prihodi u odnosu na prethodnu godinu manji
za 8,6% ili 30,2 milijuna kuna. Također, ukinut je porez na tvrtke, što
je donijelo dodatno smanje od oko 7 milijuna kuna, a na smanjenje
poreznih prihoda utjecala je i odluka Grada Rijeke o smanjenju poreza na
potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Velik utjecaj na izvršenje
proračuna imala su i značajna kapitalna ulaganja u brojne gradske
projekte, posebice izgradnju i opremanje vrtića „Morčić“ i „Đurđice“,
prenamjenu i revitalizaciju ex bloka Rikard Benčić odnosno preseljenje
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u novu zgradu, ulaganje u
izgradnju cesta i drugo.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako je porezna reforma
ostvarila svoj cilj – rasterećenje građana kroz smanjenje poreznih
stopa i povećanjem osobnih odbitaka – međutim, smanjeni su prihodi
jedinica lokalne samouprave. Iako je država nastojala izgubljeni prihod
nadoknaditi kompenzacijskim mjerama, one ne prate rast BDP-a odnosno
rast plaća, što znači da se na gradski proračun ne reflektira rast
prihoda od poreza na dohodak.

Rashodovna strana proračuna odraz je manjeg ostvarenja prihoda, što
znači da je gotovo na svim stavkama potrošeno manje nego što je bilo
planirano.
„No, postoje rashodi koje nismo mogli rezati, kao što su rashodi za
zaposlenike u čitavom sustavu Grada, subvencije prema trgovačkim
društvima, naknade građanima, posebice temeljem Socijalnog programa, ali
i kroz sufinanciranje studentskih pokaznih karata, stipendije za
učenike i studente, naknade za novorođenčad ili pak informatičko
obrazovanje starijih sugrađana. Značajno su povećani rashodi za
investicije, a osim već spomenutih dječjih vrtića, proveden je i niz
drugih ulaganja u ceste, komunalnu infrastrukturu i sl., od čega nismo
htjeli odustati,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Osvrćući se na ukupni manjak proračuna, gradonačelnik Obersnel je
kazao kako se intenzivno radi na realizaciji dogovora s Ministarstvom
financija i Ministarstvom državne imovine, temeljem kojeg će kroz
zamjenu nekretnina smanjiti dug prema državi za 77 milijuna kuna, što će
značajno smanjiti obveze Grada Rijeke. Najavio je kako će vrlo skoro
biti gotov i plan rješavanja pokrića ukupnog manjka gradskog proračuna.