Dok je izložbu Gorana Gromskog Skorupa
jednostavno svrstati u kategoriju fotografija morskih i podmorskih motiva,
nešto je teže definirati novu knjigu Valeria Orlića. Neispravno bi, naime, bilo
reći da se radi o zbirci pjesama, jer knjiga sadrži samo jednu pjesmu. No, ta
je unutar korica knjige objavljena četrnaest puta, na četrnaest različitih
jezika. Prikladan je to način da pjesnik svoju ljubav Sanji (kojoj je knjiga
posvećena) izrazi pred očima čitateljstva iz zaista raznih krajeva svijeta.
“Samo jednu pjesmu napisah za tebe” predstavio je na književnoj
večeri u “Setu” urednik, Vasil Tocinovski, nakon čega je Valerio
Orlić pročitao poemu prisutnima. Program su dodatno obogatili pjesnici i
prijatelji Valeria Orlića, koji su pročitali još nekoliko njegovih pjesama.

Što su Valerio Orlić i Goran Gromsky Skorup
rekli o svojim radovima te kako zvuči ulomak iz predstavljene pjesme, saznajte
iz priloga: