undefined

Predavanje, nakon kojeg će uslijediti rasprava, propitivat će društvene
diskriminacijske prakse i zapreke koje su razlog
malom broju žena na rukovodećim pozicijama
.

Analiziranjem iz rodne perspektive, društveni se razvoj temeljio na
činjenici da su vladajuće misli, misli vladajućeg spola. U toj proizvodnoj
binarnoj podjeli kategorija „ženskog“ ideološki je smještena na nepovoljnije
pozicije. Biološka je
činjenica postojanje spolne razlike, ali hoće li ta razlika utjecati na
drugačije odnošenje društva spram muškaraca i žena, društvena je odluka.

Mnoge stvari su se promijenile, ali se i dalje spotičemo. Je li potrebno i
moguće ponuditi jednak tretman? Nadzire li se moguće rješenje u činjenici fleksibilnosti
roda čije su razlike društveno kreirane?

Kako stvoriti uvijete koji će ženama omogućiti dosezanje punog potencijala?
Raspravite zajedno s nama u srijedu (11.
lipnja
) u 15 sati u prostoru Akvarija na Kamusu.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Projekt Femininum radionica dio je projekta za razvoj
studentskog standarda u domeni obrazovanja i poduzetništva Sveučilišta u Rijeci.

Riječ je o edukacijskim programima namijenjenim poticanju društvene
odgovornosti i feminističkog senzibiliteta čiji je cilj obrazovati i potaknuti
propitivanje kroz aktualnu, interesantnu tematiku koja nudi prostor raspravi
kao i novim spoznajama.

Više informacija možete dobiti na:

femininum1.radionice@gmail.com  te službenoj FB
stranici
.