Tino Vodanović apsolvent je na kulturalnim studijima na Filozofskom fakultetu u Rijeci i do završetka studija preostao mu je još diplomski rad. Ivan Sabalić trenutno je na trećoj godini hrvatskog jezika i književnosti na istom fakultetu. Oboje su aktivni u studentskom centru za studente s invaliditetom i svakodnevno se bore kako bi promijenili način na koji se studenti s invaliditetom doživljavaju u društvu. Tino je i predstavnik studenata s invaliditetom, a 2016. godine je proglašen i najboljim studentom s invaliditetom.

U intervjuu, kojeg smo obavili na sigurnoj distanci, preko mreže, s njima smo razgovarali o tome što se sve promijenilo od kad su oni počeli svoj obrazovni put, koje ih prepreke sve muče, i ono najvažnije za njih – kakve su im mogućnosti pri zapošljavanju.

Oboje su istaknuli da su fizičke prepreke samo najvidljivije, ali da su psihološke i društvene prepreke one na kojima mi kao društvo još moramo puno raditi.

Isto tako, manjak informiranosti poslodavaca, među ostalim i o poticajima koji su im na raspolaganju, dodatno otežava zapošljavanje osoba s invaliditetom, no digitalni svijet u kojem živimo, uz stalni napredak tehnologije, trebao bi početi širom otvarati i ta vrata.

O mogućnostima, strahovima, planovima poslušajte i pogledajte u prilogu.

***
Grad Rijeka svake godine donosi Akcijski plan za mlade, u okviru kojeg se nominiraju aktivnosti u nekoliko poglavlja, ciljeva i mjera, a među njima je i promocija (samo)zapošljavanja mladih osoba s invaliditetom