Mala škola glagoljice

Ujedno će to biti
informacija roditeljima i djeci koja žele postati malim glagoljašima da Mala
škola glagoljice u drugoj polovici rujna u Dječjem odjelu Stribor nastavlja s
učenjem kroz igru.

Međunarodni dan pismenosti (International
Literacy Day) UNESCO-ova je inicijativa, čiji je cilj svake godine podsjetiti
međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj
razini. Pismenost je ljudsko pravo, implicitno sadržano u pravu na obrazovanje.
Ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija te uključeno u
tekstove ključnih međunarodnih deklaracija. Općom deklaracijom o ljudskim
pravima iz 1948. godine priznato je pravo na obrazovanje, a time i pravo na pismenost.
Dvije su, međutim, deklaracije otišle još dalje tako je u Deklaraciji iz
Persepolisa (1975.) rečeno: Pismenost nije sama sebi svrha. Ona je temeljno
ljudsko pravo, a Hamburška deklaracija (1997.) naglašava kako je pismenost,
koja u širem smislu obuhvaća znanje i vještine koje su potrebne svima u svijetu
brzih promjena, osnovno (…) ljudsko pravo. Pismenost je prepoznata ne samo
kao pravo po sebi, nego i kao mehanizam za ostvarivanje drugih ljudskih prava.
No ona sa sobom nosi i brojne druge prednosti: donosi korist pojedincu,
utječući na njegovo samopouzdanje, osnažujući ga za individualnu i kolektivnu
akciju, oslobađajući njegovu kreativnost i osposobljavajući ga za kritičku
refleksiju stvarnosti. Također, političke i kulturne koristi te koristi u područjima
poput obrazovanja, očuvanja zdravlja, reprodukcije i ravnopravnosti spolova
vezane su za podizanje razine pismenosti, a određena je i veza između
pismenosti i ekonomskog rasta.