munja, grom, oluja

Sve raspoložive ekipe malološinjskog Elektroprimorja tragaju za mjestom prekida
dalekovoda i to između Merga i Osora na otoku Cresu, u dužini od 45
kilometara. Zbog nestanka struje, trgovine i ugostiteljski objekti su zatvoreni, a postupno se gase i odašiljači mobilnih operatera.